Pavlovice u Přerova

Obec Pavlovice u Přerova

Kdo neví, odkud přichází, neví, kam jde... (T.G.Masaryk)

Obec Pavlovice u Přerova leží 10 km východně od Přerova, na rozhraní Hané a Valašska, v území, které se nazývá Záhoří, v nadmořské výšce 300 m. Území obce se nachází v rozmezí 240 m n.m. od Radslavic, až po 347 m n.m. výšiny směrem na Lhotu. Katastr obce Pavlovice u Přerova se rozkládá na 815 ha a skládá se ze dvou samostatných katastrálních území: Pavlovice u Přerova a Prusínky. Na území náležící obci se nacházejí dva lesy – Pálenina a Záhoří    a jeden rybník – Panský. 

První písemný záznam o obci Pavlovice je z roku 1349. Píše se v něm o bratrech Smilovi a Protivcovi, příslušnících zemského rodu , který se psal z Pavlovic. Od roku 1376 patřily Pavlovice mocnému rodu z Kokor z jejich rukou přešel majetek r. 1446 na Pavlovské z Vitbachu. V roce 1576 získali Pavlovice Kanečtí z Jemničky a připojili obec k panství Dřevohostickému. V roce 1850 se staly Pavlovice samostatnou obcí a od roku 1915 mají název Pavlovice u Přerova. V roce 1960 se místní částí Pavlovic stala obec Prusínky. K nejvýznamnějším osobnostem Pavlovic patřili kněz J.J.I. Středovský, který se svým dílem zapsal do české historiografie a průmyslník a velkostatkář baron Alfred Skene, který se zasloužil o rozvoj obce. Mezi nejvýznamnější historické památky a dominanty obce patří kostel sv. Jiljí s náhrobky Pavlovských z Vitbachu, pěr barokních soch v obci a zámek rodiny Skenů, který nyní slouží jako domov důchodců.

Obec Pavlovice u Přerova

          K základní vybavenosti obce patří Základní škola a mateřská škola Pavlovice u Přerova, která se stala významnou vzdělávací i výchovnou institucí mládeže nejen obce samé, ale i z okolních vesnic. Zdejší učitelé byli i důležitými regionálními kulturními činiteli.

          Dále je ve vlastnictví obce kulturní dům a obecní knihovna s připojením na internet. V obci je zřízena ordinace praktického, zubního a dětského lékaře, pošta, prodejna Jednoty a Zahrádkářské potřeby u Vaculíků, pohostinství v kulturním domě a Alfa bar. V obci je provedena kanalizace s napojením na dvě samostatné čističky odpadních vod, vodovod a plošná plynofikace.

          V současnosti žije v obci 780 obyvatel, z čehož je 150 klientů v domově důchodců.
Dominantou obce je kostel s. Jiljí, náves s místním hřbitovem, budovou pošty a kulturním domem. Obec má vlastní znak a prapor.
         V obci působí Sbor dobrovolných hasičů, fotbalový klub TJ Sokol, Myslivecké sdružení Mezilesí, Rybářský spolek Duhová šupina, Sdružení rodičů při Základní škole a mateřské škole Pavlovice a Centrum pro rodinu.

          Obec žije bohatým kulturním životem. Pořádá myslivecký ples, sousedský ples, dětské šibřinky, v rámci masopustních slavností vodění medvěda, vánoční koncerty, vítání občánků, setkání se seniory, přivítání prvňáčků a rozloučení s žáky devátých ročníků ZŠ, kácení máje, Slivkošt a nespočet dalších akcí pro děti, na kterých se podílí všechny složky. Pavlovice u Přerova vešly do povědomí organizováním tzv. Hudebních Pavlovic. Jedná se o setkání mladých hudebníků Olomouckého kraje, v roce 2006 se konalo již 17. setkání.V rámci sportovních akcí je v obci pořádán Tenisový turnaj o pohár starosty obce, turnaje v malé kopané, rybářské závody, cyklistické závody. 

        V katastru obce provozuje svou činnost Zemědělské družstvo Agras a.s. Želátovice, Modit s.r.o. (likvidace kovového odpadu), Domov Alfréda Skeneho (Domov důchodců), Autoplyn Mánek a Pěstitelská pálenice.

 

Olomoucký kraj podporuje aktivity naší obce

Olomoucký kraj podporuje aktivity naší obce

Revitalizace návsi v Pavlovicích u Přerova II

Revitalizace návsi v Pavlovicích u Přerova II.doc
rop-stredni-morava.jpg

Text písně "Zpívejme si přátelé"

Zpev[1].pdf

Na 21. ročníku Hudebních Pavlovic Václava Drábka byla pokřtěna nová písnička o naší obci, kterou jsme pojali jako Pavlovickou hymnu.

Zpivejme_si_pratele.mp3

Nabídka propagačních materiálů

Na obecním úřadě je možné zakoupit tyto progagační materiály obce:

  • brožura obce 2000 - 2009 (navazuje na historii obce)
  • igelitovou tašku

Sdělení Policie ČR

Na odkazu uvedeném dole naleznou občané konkrétní
obvodní oddělení, pod které územně spadají, včetně
přímých kontaktů na vedoucí jednotlivých oddělení nebo
na policistu s územní
odpovědností za danou obec.

http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-prerov.aspx

27. 5. Valdemar

Zítra: Vilém

Pozvánka na Hudební Pavlovice Václava Drábka 2015

26. ročník Hudebních Pavlovic Václava Drábka se uskuteční 6.6.2015 od 14 hodin

Setkání obcí Mikroregionu Záhoří Helfštýn

Pozvánka na setkání obcí Mikroregionu Záhoří-Helfštýn

Platební kalendář na rok 2015

Uzavření pošty Pavlovice u Přerova dne 22.5.2015 odpoledne od 14,30-16 hodin. 

Sběr a odvoz velkoobjemového odpadu

Sběr a odvoz velkoobjemového odpadu se uskuteční 22.5.2015, kontejnery budou přistaveny na stanovištích:

U Jednoty

U Šebestiánka

Pod zahradami u Alfa baru

Za vodárnou

Zahrady u Panského rybníka

Zpravodaj policie ČR

Zpravodaj Policie ČR pro občany Přerovska 1-2014.pdf

Integrovaná strategie rozvoje území MAS Moravská brána pro období 2014-2020 (příprava).

Veřejné projednání ISRÚ_Text.docx

Kde nás najdete

mapka_pavlovice.gif

Návštěvnost stránek

102140