Pavlovice u Přerova

Obec Pavlovice u Přerova

Kdo neví, odkud přichází, neví, kam jde... (T.G.Masaryk)

Obec Pavlovice u Přerova leží 10 km východně od Přerova, na rozhraní Hané a Valašska, v území, které se nazývá Záhoří, v nadmořské výšce 300 m. Území obce se nachází v rozmezí 240 m n.m. od Radslavic, až po 347 m n.m. výšiny směrem na Lhotu. Katastr obce Pavlovice u Přerova se rozkládá na 815 ha a skládá se ze dvou samostatných katastrálních území: Pavlovice u Přerova a Prusínky. Na území náležící obci se nacházejí dva lesy – Pálenina a Záhoří    a jeden rybník – Panský. 

První písemný záznam o obci Pavlovice je z roku 1349. Píše se v něm o bratrech Smilovi a Protivcovi, příslušnících zemského rodu , který se psal z Pavlovic. Od roku 1376 patřily Pavlovice mocnému rodu z Kokor z jejich rukou přešel majetek r. 1446 na Pavlovské z Vitbachu. V roce 1576 získali Pavlovice Kanečtí z Jemničky a připojili obec k panství Dřevohostickému. V roce 1850 se staly Pavlovice samostatnou obcí a od roku 1915 mají název Pavlovice u Přerova. V roce 1960 se místní částí Pavlovic stala obec Prusínky. K nejvýznamnějším osobnostem Pavlovic patřili kněz J.J.I. Středovský, který se svým dílem zapsal do české historiografie a průmyslník a velkostatkář baron Alfred Skene, který se zasloužil o rozvoj obce. Mezi nejvýznamnější historické památky a dominanty obce patří kostel sv. Jiljí s náhrobky Pavlovských z Vitbachu, pěr barokních soch v obci a zámek rodiny Skenů, který nyní slouží jako domov důchodců.

Obec Pavlovice u Přerova

          K základní vybavenosti obce patří Základní škola a mateřská škola Pavlovice u Přerova, která se stala významnou vzdělávací i výchovnou institucí mládeže nejen obce samé, ale i z okolních vesnic. Zdejší učitelé byli i důležitými regionálními kulturními činiteli.

          Dále je ve vlastnictví obce kulturní dům a obecní knihovna s připojením na internet. V obci je zřízena ordinace praktického, zubního a dětského lékaře, pošta, prodejna Jednoty a Zahrádkářské potřeby u Vaculíků, pohostinství v kulturním domě a Alfa bar. V obci je provedena kanalizace s napojením na dvě samostatné čističky odpadních vod, vodovod a plošná plynofikace.

          V současnosti žije v obci 780 obyvatel, z čehož je 150 klientů v domově důchodců.
Dominantou obce je kostel s. Jiljí, náves s místním hřbitovem, budovou pošty a kulturním domem. Obec má vlastní znak a prapor.
         V obci působí Sbor dobrovolných hasičů, fotbalový klub TJ Sokol, Myslivecké sdružení Mezilesí, Rybářský spolek Duhová šupina, Sdružení rodičů při Základní škole a mateřské škole Pavlovice a Centrum pro rodinu.

          Obec žije bohatým kulturním životem. Pořádá myslivecký ples, sousedský ples, dětské šibřinky, v rámci masopustních slavností vodění medvěda, vánoční koncerty, vítání občánků, setkání se seniory, přivítání prvňáčků a rozloučení s žáky devátých ročníků ZŠ, kácení máje, Slivkošt a nespočet dalších akcí pro děti, na kterých se podílí všechny složky. Pavlovice u Přerova vešly do povědomí organizováním tzv. Hudebních Pavlovic. Jedná se o setkání mladých hudebníků Olomouckého kraje, v roce 2006 se konalo již 17. setkání.V rámci sportovních akcí je v obci pořádán Tenisový turnaj o pohár starosty obce, turnaje v malé kopané, rybářské závody, cyklistické závody. 

        V katastru obce provozuje svou činnost Zemědělské družstvo Agras a.s. Želátovice, Modit s.r.o. (likvidace kovového odpadu), Domov Alfréda Skeneho (Domov důchodců), Autoplyn Mánek a Pěstitelská pálenice.

 

Olomoucký kraj podporuje aktivity naší obce

Olomoucký kraj podporuje aktivity naší obce

Revitalizace návsi v Pavlovicích u Přerova II

Revitalizace návsi v Pavlovicích u Přerova II.doc
rop-stredni-morava.jpg

Text písně "Zpívejme si přátelé"

Zpev[1].pdf

Na 21. ročníku Hudebních Pavlovic Václava Drábka byla pokřtěna nová písnička o naší obci, kterou jsme pojali jako Pavlovickou hymnu.

Zpivejme_si_pratele.mp3

Nabídka propagačních materiálů

Na obecním úřadě je možné zakoupit tyto progagační materiály obce:

  • brožura obce 2000 - 2009 (navazuje na historii obce)
  • igelitovou tašku

Sdělení Policie ČR

Na odkazu uvedeném dole naleznou občané konkrétní
obvodní oddělení, pod které územně spadají, včetně
přímých kontaktů na vedoucí jednotlivých oddělení nebo
na policistu s územní
odpovědností za danou obec.

http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-prerov.aspx

19. 4. Rostislav

Zítra: Marcela

Události - akce roku 2015

MAMUT TOUR 2015

mapa silnice.jpg

Časový harmonogram.pdf

Sběr a odvoz nebezpečného, elektroodpadu a velkoobjemového odpadu

Sběr a odvoz nebezpečného a elektroodpadu odpadu se uskuteční 16.5.2015. Stanoviště:

U Jednoty 9,00-9,20 hodin

U Králového 9,30-9,50 hodin

Prusínky náves 10,00-10,20 h

Sběr a odvoz velkoobjemového odpadu se uskuteční 22.5.2015, kontejnery budou přistaveny na stanovištích:

U Jednoty

U Šebestiánka

Pod zahradami u Alfa baru

Za vodárnou

Zahrady u Panského rybníka

Jarní výstava 2015

09 JARNI VYSTAVA.docx

Cvičení pro ženy 2 x týdně

Oznamujeme ženám a dívkám, že od příštího týdne, tj. od 24.3. budeme cvičit nejen v úterý, ale i ve čtvrtek.
Čas zůstává od 17,45 hodin do 18,45 hodin v tělocvičně ZŠ a MŠ Pavlovice
u Přerova.

Tříkrálová sbírka 2015

Letos se v naší obci při tříkrálové sbírce vybralo celkem 19 332,- Kč.

Aktuality

Ustavující zasedání ZO

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Pavlovice u Přerova 7.11.2014 bylo zvoleno vedení obce v tomto složení:
Vlastimil Bia - starosta
Ing. Vít Hrbáček - místostarosta
Mgr. Marie Henslová - členka RO
Ing. Petr Mrázek - člen RO
Pavel Schwan - člen RO

Výsledky komunálních voleb v obci Pavlovice u Přerova

Pavlovice.pdf

Zpravodaj policie ČR

Zpravodaj Policie ČR pro občany Přerovska 1-2014.pdf

Integrovaná strategie rozvoje území MAS Moravská brána pro období 2014-2020 (příprava).

Veřejné projednání ISRÚ_Text.docx

Kde nás najdete

mapka_pavlovice.gif

Návštěvnost stránek

099639