Pavlovice u Přerova

Obec Pavlovice u Přerova

Kdo neví, odkud přichází, neví, kam jde... (T.G.Masaryk)

Obec Pavlovice u Přerova leží 10 km východně od Přerova, na rozhraní Hané a Valašska, v území, které se nazývá Záhoří, v nadmořské výšce 300 m. Území obce se nachází v rozmezí 240 m n.m. od Radslavic, až po 347 m n.m. výšiny směrem na Lhotu. Katastr obce Pavlovice u Přerova se rozkládá na 815 ha a skládá se ze dvou samostatných katastrálních území: Pavlovice u Přerova a Prusínky. Na území náležící obci se nacházejí dva lesy – Pálenina a Záhoří    a jeden rybník – Panský. 

První písemný záznam o obci Pavlovice je z roku 1349. Píše se v něm o bratrech Smilovi a Protivcovi, příslušnících zemského rodu , který se psal z Pavlovic. Od roku 1376 patřily Pavlovice mocnému rodu z Kokor z jejich rukou přešel majetek r. 1446 na Pavlovské z Vitbachu. V roce 1576 získali Pavlovice Kanečtí z Jemničky a připojili obec k panství Dřevohostickému. V roce 1850 se staly Pavlovice samostatnou obcí a od roku 1915 mají název Pavlovice u Přerova. V roce 1960 se místní částí Pavlovic stala obec Prusínky. K nejvýznamnějším osobnostem Pavlovic patřili kněz J.J.I. Středovský, který se svým dílem zapsal do české historiografie a průmyslník a velkostatkář baron Alfred Skene, který se zasloužil o rozvoj obce. Mezi nejvýznamnější historické památky a dominanty obce patří kostel sv. Jiljí s náhrobky Pavlovských z Vitbachu, pěr barokních soch v obci a zámek rodiny Skenů, který nyní slouží jako domov důchodců.

Obec Pavlovice u Přerova

          K základní vybavenosti obce patří Základní škola a mateřská škola Pavlovice u Přerova, která se stala významnou vzdělávací i výchovnou institucí mládeže nejen obce samé, ale i z okolních vesnic. Zdejší učitelé byli i důležitými regionálními kulturními činiteli.

          Dále je ve vlastnictví obce kulturní dům a obecní knihovna s připojením na internet. V obci je zřízena ordinace praktického, zubního a dětského lékaře, pošta, prodejna Jednoty a Zahrádkářské potřeby u Vaculíků, pohostinství v kulturním domě a Alfa bar. V obci je provedena kanalizace s napojením na dvě samostatné čističky odpadních vod, vodovod a plošná plynofikace.

          V současnosti žije v obci 780 obyvatel, z čehož je 150 klientů v domově důchodců.
Dominantou obce je kostel s. Jiljí, náves s místním hřbitovem, budovou pošty a kulturním domem. Obec má vlastní znak a prapor.
         V obci působí Sbor dobrovolných hasičů, fotbalový klub TJ Sokol, Myslivecké sdružení Mezilesí, Rybářský spolek Duhová šupina, Sdružení rodičů při Základní škole a mateřské škole Pavlovice a Centrum pro rodinu.

          Obec žije bohatým kulturním životem. Pořádá myslivecký ples, sousedský ples, dětské šibřinky, v rámci masopustních slavností vodění medvěda, vánoční koncerty, vítání občánků, setkání se seniory, přivítání prvňáčků a rozloučení s žáky devátých ročníků ZŠ, kácení máje, Slivkošt a nespočet dalších akcí pro děti, na kterých se podílí všechny složky. Pavlovice u Přerova vešly do povědomí organizováním tzv. Hudebních Pavlovic. Jedná se o setkání mladých hudebníků Olomouckého kraje, v roce 2006 se konalo již 17. setkání.V rámci sportovních akcí je v obci pořádán Tenisový turnaj o pohár starosty obce, turnaje v malé kopané, rybářské závody, cyklistické závody. 

        V katastru obce provozuje svou činnost Zemědělské družstvo Agras a.s. Želátovice, Modit s.r.o. (likvidace kovového odpadu), Domov Alfréda Skeneho (Domov důchodců), Autoplyn Mánek a Pěstitelská pálenice.

 

Olomoucký kraj podporuje aktivity naší obce
Olomoucký kraj podporuje aktivity naší obce
 
Revitalizace návsi v Pavlovicích u Přerova II
Revitalizace návsi v Pavlovicích u Přerova II.doc (294,5KB, .doc)
rop-stredni-morava.jpg
 
Text písně "Zpívejme si přátelé"
Zpev[1].pdf (38,7KB, .pdf)
 
Na 21. ročníku Hudebních Pavlovic Václava Drábka byla pokřtěna nová písnička o naší obci, kterou jsme pojali jako Pavlovickou hymnu.
Zpivejme_si_pratele.mp3 (3370,3KB, .mp3)
 
Nabídka propagačních materiálů
Na obecním úřadě je možné zakoupit tyto progagační materiály obce:
  • brožura obce 2000 - 2009 (navazuje na historii obce)
  • igelitovou tašku

 
Sdělení Policie ČR
Na odkazu uvedeném dole naleznou občané konkrétní
obvodní oddělení, pod které územně spadají, včetně
přímých kontaktů na vedoucí jednotlivých oddělení nebo
na policistu s územní
odpovědností za danou obec.
http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-prerov.aspx
 

3.3. Kamil

Zítra: Stela

Události - akce roku 2015

Kamenictví Janošek
bude ve čtvrtek 5.3.2015 v době od 16,30 do 17 hodin na místním hřbitově přijímat objednávky na kamenické práce, úpravy pomníků se slevou 20%.
Dále nabízí výrobu nových pomníků, renovace stávajících pomníků, broušení terasa, prodej veškerých pomníkových doplňků, sekání a obnova písma.
Kontakt 608 650 001
 
Zákaz vstupu návštěvám do DAS Pavlovice u Přerova
z důvodu zvýšeného výskytu chřipkových onemocnění se vyhlašuje od dnešního dne, tj. 19.2.2015 a po dohodě s MUDr. Kremzerem, zákaz vstupu návštěvám do DAS Pavlovice u Přerova.
 
Cvičení pro ženy
Cvičení pro ženy - každé úterý od 17,45 hodin do 18,45 hodin.
V tělocvičně ZŠ a MŠ Pavlovice u Přerova.
 
Uzavření pošty Pavlovice u Přerova - březen 2015
Dne 6.3.2015 bude pošta Pavlovice u Př. uzavřena.

 
Omezení provozu pošty
Dne 11.3.2015 dojde z důvodu školení k omezení provozu na poště Pavlovice u Přerova. Pošta bude otevřena pouze odpoledne, tj. 14,30-16,00 hod.


 
Tříkrálová sbírka 2015
Letos se v naší obci při tříkrálové sbírce vybralo celkem 19 332,- Kč.
Aktuality
 
Ustavující zasedání ZO
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Pavlovice u Přerova 7.11.2014 bylo zvoleno vedení obce v tomto složení:
Vlastimil Bia - starosta
Ing. Vít Hrbáček - místostarosta
Mgr. Marie Henslová - členka RO
Ing. Petr Mrázek - člen RO
Pavel Schwan - člen RO
 
Výsledky komunálních voleb v obci Pavlovice u Přerova
Pavlovice.pdf (412,1KB, .pdf)
 
Zpravodaj policie ČR
Zpravodaj Policie ČR pro občany Přerovska 1-2014.pdf (889,3KB, .pdf)
 
Integrovaná strategie rozvoje území MAS Moravská brána pro období 2014-2020 (příprava).
Veřejné projednání ISRÚ_Text.docx (14,2KB, .docx)
 
Kde nás najdete
mapka_pavlovice.gif
 

Návštěvnost stránek

096771