Pavlovice u Přerova

Obec Pavlovice u Přerova

Aktuality - Program rozvoje obce

Kdo neví, odkud přichází, neví, kam jde... (T.G.Masaryk)

Obec Pavlovice u Přerova leží 10 km východně od Přerova, na rozhraní Hané a Valašska, v území, které se nazývá Záhoří, v nadmořské výšce 300 m. Území obce se nachází v rozmezí 240 m n.m. od Radslavic, až po 347 m n.m. výšiny směrem na Lhotu. Katastr obce Pavlovice u Přerova se rozkládá na 815 ha a skládá se ze dvou samostatných katastrálních území: Pavlovice u Přerova a Prusínky. Na území náležící obci se nacházejí dva lesy – Pálenina a Záhoří    a jeden rybník – Panský. 

První písemný záznam o obci Pavlovice je z roku 1349. Píše se v něm o bratrech Smilovi a Protivcovi, příslušnících zemského rodu , který se psal z Pavlovic. Od roku 1376 patřily Pavlovice mocnému rodu z Kokor z jejich rukou přešel majetek r. 1446 na Pavlovské z Vitbachu. V roce 1576 získali Pavlovice Kanečtí z Jemničky a připojili obec k panství Dřevohostickému. V roce 1850 se staly Pavlovice samostatnou obcí a od roku 1915 mají název Pavlovice u Přerova. V roce 1960 se místní částí Pavlovic stala obec Prusínky. K nejvýznamnějším osobnostem Pavlovic patřili kněz J.J.I. Středovský, který se svým dílem zapsal do české historiografie a průmyslník a velkostatkář baron Alfred Skene, který se zasloužil o rozvoj obce. Mezi nejvýznamnější historické památky a dominanty obce patří kostel sv. Jiljí s náhrobky Pavlovských z Vitbachu, pěr barokních soch v obci a zámek rodiny Skenů, který nyní slouží jako domov důchodců.

Obec Pavlovice u Přerova

K základní vybavenosti obce patří Základní škola a mateřská škola Pavlovice u Přerova, která se stala významnou vzdělávací i výchovnou institucí mládeže nejen obce samé, ale i z okolních vesnic. Zdejší učitelé byli i důležitými regionálními kulturními činiteli.

Dále je ve vlastnictví obce kulturní dům a obecní knihovna s připojením na internet. V obci je zřízena ordinace praktického, zubního a dětského lékaře, pošta, prodejna Jednoty a Zahrádkářské potřeby u Vaculíků, pohostinství v kulturním domě a Alfa bar. V obci je provedena kanalizace s napojením na dvě samostatné čističky odpadních vod, vodovod a plošná plynofikace.

V současnosti žije v obci 780 obyvatel, z čehož je 150 klientů v domově důchodců.
Dominantou obce je kostel s. Jiljí, náves s místním hřbitovem, budovou pošty a kulturním domem. Obec má vlastní znak a prapor.
V obci působí Sbor dobrovolných hasičů, fotbalový klub TJ Sokol, Myslivecké sdružení Mezilesí, Rybářský spolek Duhová šupina, Sdružení rodičů při Základní škole a mateřské škole Pavlovice a Centrum pro rodinu.

Obec žije bohatým kulturním životem. Pořádá myslivecký ples, sousedský ples, dětské šibřinky, v rámci masopustních slavností vodění medvěda, vánoční koncerty, vítání občánků, setkání se seniory, přivítání prvňáčků a rozloučení s žáky devátých ročníků ZŠ, kácení máje, Slivkošt a nespočet dalších akcí pro děti, na kterých se podílí všechny složky. Pavlovice u Přerova vešly do povědomí organizováním tzv. Hudebních Pavlovic. Jedná se o setkání mladých hudebníků Olomouckého kraje, v roce 2006 se konalo již 17. setkání.V rámci sportovních akcí je v obci pořádán Tenisový turnaj o pohár starosty obce, turnaje v malé kopané, rybářské závody, cyklistické závody. 

V katastru obce provozuje svou činnost Zemědělské družstvo Agras a.s. Želátovice, Modit s.r.o. (likvidace kovového odpadu), Domov Alfréda Skeneho (Domov důchodců), Autoplyn Mánek a Pěstitelská pálenice.

 

Olomoucký kraj podporuje aktivity naší obce

Olomoucký kraj podporuje aktivity naší obce

Rekonstrukci ČOV č.1 Pavlovice u Přerova a č.2 Prusínky 

Revitalizace návsi v Pavlovicích u Přerova

Revitalizace návsi v Pavlovicích u Přerova.doc

Revitalizace návsi v Pavlovicích u Přerova II.doc


rop-stredni-morava.jpg

Text písně "Zpívejme si přátelé"

Zpev[1].pdf

Na 21. ročníku Hudebních Pavlovic Václava Drábka byla pokřtěna nová písnička o naší obci, kterou jsme pojali jako Pavlovickou hymnu.

Zpivejme_si_pratele.mp3

Nabídka propagačních materiálů

Na obecním úřadě je možné zakoupit tyto progagační materiály obce:

  • brožura obce 2000 - 2009 (navazuje na historii obce)
  • igelitovou tašku

Sdělení Policie ČR

Na odkazu uvedeném dole naleznou občané konkrétní
obvodní oddělení, pod které územně spadají, včetně
přímých kontaktů na vedoucí jednotlivých oddělení nebo
na policistu s územní
odpovědností za danou obec.

Obecní policie

5. 12. Jitka

Zítra: Mikuláš

Události - akce roku 2016

Mikuláš 2016.docx 

reklama_obchod_letak.pdf

 VV 2016 I.PDF

VV 2016 II.PDF

Oznámení občanům.doc

Info CETIN.pdf

Kotlíková dotace v Olomouckém kraji[1].pdf

Mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu. 
Nařízení SVS

Integrovaná strategie rozvoje území MAS Moravská brána pro období 2014-2020 (příprava).

Veřejné projednání ISRÚ_Text.docx

Kde nás najdete

mapka_pavlovice.gif

Návštěvnost stránek

136995