20. 4. Marcela

Zítra: Alexandra

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Obec > Služby > Odkazy > Turistika.cz

Turistika.cz


Dzbel

Místo
Střední Morava - Haná

Dzbel je nevelká obec s 270 obyvateli a rozkládá se severozápadně od města Konice a pod východními vrcholky Drahanské vrchoviny. Kolem obce prochází železniční trať z Moravské Třebové přes Konici do Olomouce. Zástavba v obci je převážně soustředěna kolem silnice procházející obcí. Na východní okraj Dzbele navazuje obec Jesenec. V nedalekém okolí obce se rozprostírají malebné lesy, které jsou rájem houbařů. První zmínka o obci je z roku 1351. U železniční stanice v obci je výchozí místo žluté...

Více

Horní Štěpánov

Místo
Střední Morava - Haná

Obec Horní Štěpánov leží jihozápadním směrem od města Konice a v severní části Drahanské vrchoviny. Součástí obce jsou osady Pohora a Nové Sady a společně s těmito osadami žije v obci 1065 obyvatel. V okolí obce se zvedají zalesněné stráně kopců. Obec se rozkládá v severní části přírodního parku Řehořkovo Kořenecko a na území obce jsou tři chráněná území a to přírodní rezervace Pohorská louka, V Chaloupkách a Uhliska. Osada byla založena ve 13. století a nedlouho po svém založení...

Více

Hvozd

Místo
Střední Morava - Haná

Obec Hvozd leží severním směrem od města Konice a v oblasti Drahanské vrchoviny. Součástí obce jsou přilehlé osady a to Klužínek, Vojtěchov a Otročkov. Společně s těmito osadami má obec 670 obyvatel. Obcí prochází silnice spojující obec Konice s městečkem Litovel. V nedalekém okolí obce se rozprostírají lesy a západně od obce jsou čtyři chráněné území a to přírodní rezervace Rudka, Skalky, Průchonice a Taramka. Přes obec vede modrá turistická značka.

Více

Jesenec

Místo
Střední Morava - Haná

Jesenec je nevelká obec s 380 obyvateli a najdeme ji severozápadním směrem od města Konice a v oblasti Drahanské vrchoviny. Kolem jižního okraje obce prochází železniční trať vedoucí z města Olomouc přes Konici do Moravské Třebové. U jižního okraje obce je hřebčinec. V okolí obce se rozprostírají malebné lesy. První písemná zmínka o obci je z roku 1351. V severní části obce stojí patrový zámeček pocházející z roku 1711. V současné době je v budově zámečku domov důchodců. Ve středu obce je...

Více

Lipová

Místo
Střední Morava - Haná

Obec Lipová leží jižním směrem od města Konice a v oblasti Drahanské vrchoviny. K obci Lipová byly připojeny osady Hrochov a Seč a společně s osadami má Lipová 800 obyvatel. Od okrajových částí Lipové se zvedají zalesněné stráně kopců. Západním směrem od obce je na toku říčky Hloučely přírodní rezervace Lipovské úpolínové louky, tvořená mokřadními loukami s růstem úpolínu evropského. První písemná zmínka o obci je z roku 1379. Jižní částí obce prochází žlutá turistická značka a...

Více

Ludmírov

Místo
Střední Morava - Haná

Obec Ludmírov se rozkládá severním směrem od městečka Konice a v oblasti přírodního parku Kladecko. Součástí obce Ludmírov jsou přilehlé osady Ponikev, Dětkovice, Milkov a Ospělov a společně s těmito osadami má obec 580 obyvatel. V okolí obce se rozprostírají lesy a nachází se tu několik přírodních rezervací a to rezervace Rudka, Skalky, Průchodnice a Taramka.

Více

Ochoz

Místo
Střední Morava - Haná

Ochoz je malá obec s 200 obyvateli, ležící severovýchodně od města Konice a na úpatí vrcholků Drahanské vrchoviny. Nedaleko východního okraje obce na okraji lesa vyvěrá minerální voda a to Ochozská kyselka. V okolí obce je mírně zvlněná krajina, kde se lesy střídají s poli. První zmínka o obci je z roku 1351 a byla součástí majetku konického panství. Ve středu obce stojí pěkná zděná kaplička, zdobená věžičkou s malým zvonem. V obci se křižuje žlutá turistická značka se značenou lokální...

Více

Polomí

Místo
Střední Morava - Haná

Polomí je malá obec se 160 obyvateli a nachází se severovýchodním směrem od města Konice a pod severními vrcholky Drahanské vrchoviny. V okolí obce se rozprostírají malebné lesy a to východním směrem les Bukovec a západním směrem les Březina. První zmínka o obci je z roku 1349. Ve středu obce stojí malá zděná kaplička čtvercového půdorysu se zvoničkou.

Více

Raková u Konice

Místo
Střední Morava - Haná

Raková je malou obcí se 170 obyvateli. Obec leží východním směrem od města Konice v oblasti Drahanské vrchoviny. Jižním a východním směrem od obce se rozprostírá malebný les. První písemná zmínka o obci je z roku 1286. V roce 1479 se majiteli obce stávají pánové ze Švábenic, kteří nechali v roce 1540 vystavět v obci tvrz. Tvrz byla v období třicetileté války vypálena Švédy a nedlouho po té zcela zanikla. Obcí prochází značená lokální cyklistická trasa.

Více

Rakůvka

Místo
Střední Morava - Haná

Rakůvka je malá obec se 120 obyvateli, ležící východním směrem od města Konice a v oblasti Drahanské vrchoviny. Od okrajových částí obce se rozprostírají pole, která dále od obce přecházejí v malebné lesy. První zmínka o obci je z roku 1371. Ve středu obce stojí pěkná zděná kaple Nanebevzetí panny Marie. Obcí prochází značená lokální cyklostezka.

Více