20. 4. Marcela

Zítra: Alexandra

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Obec > Služby > Odkazy > Turistika.cz

Turistika.cz


Skřípov

Místo
Střední Morava - Haná

Obec Skřípov leží západním směrem od města Konice a pod severozápadními vrcholky Drahanské vrchoviny. Skřípov je protáhlá obec rozkládající se v údolí potoka Olšana. Obec má 340 obyvatel. Severozápadně se nad obcí zvedá Kamenný vrch ( 606 m.n.m.) a severovýchodně Mazalova skalka ( 601 m.n.m.). U severovýchodního okraje obce je chráněné území a to přírodní rezervace Skřípovský mokřad. První zmínka o obci je z roku 1553, v této době byla obec pustá a v majetku premonstrátů z Hradiska v...

Více

Stražisko

Místo
Střední Morava - Haná

Obec Stražisko najdeme jižním směrem od města Konice a v oblasti Drahanské vrchoviny. Součástí obce jsou přilehlé osady Růžov a Maleny a společně s těmito osadami má obec 400 obyvatel. Stražisko se rozkládá v údolí říčky Romže a od okrajových částí obce se rozprostírají rozlehlé lesy. V těchto lesích je rozstroušena řada chatových osad. Kolem obce prochází železniční trať spojující město Konice s Olomoucí. První zmínka o obci je z roku 1379. Nad obcí stával hrad Stražisko či Grünberg, o...

Více

Šubířov

Místo
Střední Morava - Haná

Obec Šubířov leží západním směrem od města Konice v oblasti Drahanské vrchoviny. Součástí obce je osada Chobyně a Šubířov společně s osadou má 270 obyvatel. Od okrajových částí obce se zvedají zalesněné stráně kopců. Jihovýchodně od obce je malá vodní plocha a to Slámova louže. První zmínka o obci Šubířov je z roku 1710. Dominantou obce je barokní kostel panny Marie Bolestné, pocházející z roku 1714. V osadě Chobyně se dochovala pěkná dřevěná zvonička. V Šubířově se křižují žlutá...

Více

Alojzov

Místo
Střední Morava - Haná

Alojzov je malá obec se 190 obyvateli a najdeme ji jihozápadním směrem od města Prostějov. Od okrajových částí obce se rozprostírají rozlehlé lesy a díky těmto lesům je Alojzov částečně rekreační obcí. Na okraji lesa u obce je řada soukromých rekreačních chat. Severozápadním směrem se nad obcí zvedá Spálený kopec ( 432 m.n.m.) a jihozápadním směrem Kořenovský kopec ( 410 m.n.m.). Jihovýchodním směrem od Alojzova jsou dvě malé vodní nádrže. Obec Alojzov byla založena v roce 1783. V druhé...

Více

Bílovice-Lutotín

Místo
Střední Morava - Haná

Obec Bílovice-Lutotín vznikla spojením dvou samostatných obcí Bílovice a Lutotína. Obec najdeme severozápadním směrem od města Prostějov a na obou březích říčky Romže. Obec Bílovice odděluje od Kostelce na Hané právě tok Romže. Na březích říčky na území obce jsou malé lesíky či hájky. Obcí prochází železniční trať na trase Prostějov - Kostelec na Hané - Konice. Bílovice-Lutotín jsou nevelká obec s 440 obyvateli. První písemná zmínka o obci je z roku 1349. V Bílovicích se dochoval lidový...

Více

Bousín

Místo
Střední Morava - Haná

Obec Bousín najdeme západním směrem od města Prostějov, v oblasti Drahanské vrchoviny a u západního okraje vojenského výcvikového prostoru Dědice. Součástí obce je osada Repechy a společně mají 140 obyvatel. V okolí obce se rozprostírají rozlehlé lesy. V severní části obce pramení Bousínský potok. První písemná zmínka o obci je z roku 1347 a byla součástí plumlovského panství. Chráněnými památkami v Bousíně je místní zvonice pocházející z roku 1794 a vzrostlé lípy ve středu obce. První...

Více

Čechy pod Kosířem

Místo
Střední Morava - Haná

Obec Čechy pod Kosířem najdeme severozápadním směrem od města Olomouc a u západního okraje přírodního parku Velký Kosíř. Obec je známá díky zdejšímu empírovému zámku a dendrologicky velmi hodnotnému zámeckému parku. Kromě zámku najdeme v obci muzeum malíře J. Mánese a Hasičské muzeum. Obcí protéká Český potok a na jeho toku a v areálu zámeckého parku jsou vybudované dva nevelké rybníky. Čechy jsou poměrně velkou obcí s 960 obyvateli. V obci je výchozí bod žluté turistické trasy nazývané...

Více

Čelčice

Místo
Střední Morava - Haná

Čelčice jsou větší zemědělská obec se 540 obyvateli a najdeme ji jihovýchodním směrem od města Prostějov, v oblasti Hané. Obec se rozkládá na levém břehu řeky Valová a u silnice vedoucí z Prostějova do Kojetína. Kolem západního okraje obce vede železniční trať Prostějov - Nezamyslice - Brno. Čelčicemi protéká potok Okenná. První písemná zmínka o obci je z roku 1342.

Více

Čelechovice na Hané

Místo
Střední Morava - Haná

Čelechovice na Hané jsou zemědělskou obcí a najdeme ji severním směrem od města Prostějov. Součástí obce jsou osady Studenec a Kaple a společně mají 1170 obyvatel. Obcí prochazí silnice spojující Prostějov a Litovel a železniční trať na trase Senice na Hané - Prostějov. Čelechovicemi protéká Český potok a na jeho toku jsou u západního okraje obce dva malé rybníky. Nedaleko severního okraje obce se nachází oblast přírodního parku Velký Košíř. V Čelechovicích je výchozí bod zelené turistické...

Více

Dětkovice

Místo
Střední Morava - Haná

Obec Dětkovice leží jižním směrem od města Prostějov v zemědělské oblasti Hané. Od západního a jižního okraje obce se rozprostírá rozlehlá oblast s ovocnými sady a na jejich západní okraj navazuje les nazývaný Skalice. Kolem severního okraje obce protéká potok Hranečnice a na jeho toku je u severního okraje sadu vybudován rybník a v blízkosti obce je u toku tohoto potoka zavlažovací nádrž. Jihozápadním směrem od obce se nachází oblast přírodní rezervace Blátka. Dětkovice jsou nevelkou obcí s 450...

Více