Obecní Knihovna Pavlovice u Přerova
Drobečková navigace

Úvod > Knihovní řád

Knihovní řád

VÝPŮJČNÍ ŘÁD OBECNÍ KNIHOVNY V PAVLOVICÍCH U PŘEROVA

 • Uživateli se půjčují publikace po předložení čtenářského průkazu, který je nepřenosný, platí pouze pro osobu, na jejíž jméno byl vystaven. Čtenářský průkaz se předkládá ihned při vstupu do knihovny. Nemá-li uživatel čtenářský průkaz
  s sebou, není knihovník povinen jej obsloužit.

 • Jestliže uživatel žádá publikaci, kterou knihovna nemáve fondu,zprostředkuje knihovna výpůjčku prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

 • Výpůjční doba publikací je 1 měsíc.

 • Knihovna může stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat o vrácení publikací před uplynutím výpůjční lhůty ( tituly cirkulačních fondů ). Prodloužení měsíční výpůjční lhůty lze provést na žádost uživatele o 1 měsíc ( prolongace ).

 • Nevrátí-li čtenář půjčené publikace ve stanovené lhůtě, platí poplatky z prodlení a upomínky dle ceníku. Zůstanou-li upomínky bez účinku, bude knihovna vymáhat vrácení vypůjčených publikací ve spolupráci s právníkem. Veškeré výlohy hradí čtenář.

 • Uživatel je povinen nakládat s vypůjčenými publikacemi šetrně a vrátit je v takovém  stavu, v jakém je převzal. Při výpůjčce si publikace prohlédne a závady ihned nahlásí. Pokud tak neučiní, nese zodpovědnost za všechny později zjištěné závady, které je povinen knihovně uhradit.

 • Uživateli je umožněn přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má bezplatný ( i placený ) přístup, pomocí telekomunikačního zařízení ( internet ) -
  pokyny v knihovně.

PROVOZNÍ ŘÁD INTERNETONÉ STANICE OBECNÍ KNIHOVNY PAVLOVICE U PŘEROVA

 • Uživatel je povinen předložit platný čtenářský průkaz nebo uhradit jednorázový poplatek dle ceníku

 • Uživatel je povinen dodržovat Knihovní řád a Provozní řád pro práci s internetem a dbát pokynů pracovnice knihovny.

 • U jedné stanice mohou pracovat nejvýše dva lidé.

 • Použití internetu je časově omezeno na maximálně 1 hodinu denně, tuto dobu lze prodloužit, jestliže není další zájemce.

 • Uživatel si může rezervovat osobně nebo telefonicky použití internetu i multimediálních encyklopedií.

 • Doba prodlení je maximálně 5 minut, poté přichází na řadu další zájemce.
  Užívatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows 95/98 a základní principy práce s počítačovou sítí Internet.

 • Uživatel může používat pouze nainstalovaný software. Není dovoleno mamipulovat s prostředím Windows, měnit nastavení programů, spouštět nebo instalovat jakékoliv vlastní programy a aplikace stažené z internetu a restartovat počítač.

 • Informace získané z internetu je možné vytisknout na tiskárně za poplatek dle ceníku.

 • Není dovoleno vyhledávat stránky s erotickým a pornografickým obsahem stránky propagující xenofobii, násilí nebo podněcující k užívání drog.

 • Na stránkách www je možno si zřídit FREE E-mail schránku pro posílání elektronické pošty ( post.cz,hotmail.com...). Je zakázáno používat program Outlook Express.

 • Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz PC, periferii nebo sítě, nesmí blokovat komunikační linky a omezovat výkon PC a nesmí se pokoušet o obcházení prostředků ochrany dat.

 • Při porušení podmínek Knihovního nebo Provozního řádu internetových stanic může být uživatel pracovnicí knihovny vykázán z jejich prostor.

 • Veškeré náklady, které vzniknou Obecní knihovně v Pavlovicích u Př. v důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým bázím a dokumentům, je uživatel povinen uhradit.  

Výpůjční doba

Pátek 13:00 - 18:00

Pátek 17. 5. - Zavřeno

Registrační poplatek

Registrační poplatek v roce 2024 činí 30 Kč.

Tento poplatek je nutné zaplatit při první nebo druhé návštěvě knihovny.

Napište nám!

knihovna.pavlovice@seznam.cz

 

Návštěvnost stránek

044360