Obecní Knihovna Pavlovice u Přerova
Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně

Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou

V úterý 5. listopadu si mohli čtenáři naší knihovny zpříjemnit podzimní večer při besedě se známou českou spisovatelkou Petrou Braunovou.

V klubovně knihovny se sešli milí lidé, co si při kafíčku a malém občerstvení povídali o knihách, ale i o životě, s paní Braunovou. Tato autorka napsala tři desítky knih pro děti, mládež i dospělé a podělila se s námi o literární i životní zkušenosti.

Dozvěděli jsme se o začátcích psaní, nelehké cestě k publikování, setkávání se zajímavými lidmi, seznámili jsme se s hlavními postavami některých děl a dostali chuť ke čtení.

Většinu titulů od Petry Braunové si zájemci mohou v knihovně půjčit.

***

Den pro dětskou knihu

I knihy mají svátek. Letos jsme Den pro dětskou knihu oslavili s předstihem se známou spisovatelkou Petrou Braunovou.

Autorka knih pro děti, mládež i dospělé přijela do Pavlovic a setkala se s žáky školy ve středu 6. listopadu v kulturním domě.

První beseda byla se žáky prvního stupně s prezentací knih pro mladší čtenáře. Paní spisovatelka poutavě vyprávěla o své první knize pro děti Rošťák Oliver. Možná proto, aby přivedla svého syna Olivera ke čtení, sama začala psát a stala se spisovatelkou. Seznámila děti i s ostatními literárními hrdiny ze svých knih. Velmi příjemné bylo i předčítání, které žáky tak zaujalo, že si pro knihy přijdou do naší knihovny.

Druhá beseda byla určená žákům druhého stupně, kteří si poslechli ukázky z knih pro mládež. Také měli možnost se vyjádřit a zapojit se do diskuze s autorkou.

Na závěr proběhla autogramiáda a potleskem jsme se s paní Braunovou rozloučili.

 ***

Knížka pro prvňáčka

Nejmladší žáci naší školy se zúčastnili setkání se spisovatelkou Petrou Braunovou.

Vybrala pro ně tituly pro začínající čtenáře, například Kuba nechce číst nebo Kuba nechce spát. Položili také paní spisovatelce mnoho všetečných otázek a nakonec se s paní Braunovou vyfotografovali.

***

Beseda s Petrou Braunovou

A4.png


***

 

Týden knihoven 2019

Nově zrekonstruovaná knihovna bude patřit nejdříve dětem.

Pro všechny třídy prvního stupně naší školy jsou připraveny knihovnické lekce. Prvňáčci přijdou navštívit knihovnu poprvé, z předčítání u čaje si odnesou i malý dárek.

Žáci školní družiny se zúčastní hravého čtení. Jsou pro ně kromě čtení nachystány i výtvarné aktivity.

Ve čtvrtek 3. října proběhne prezentace knihovny na setkání seniorů v kulturním domě.

Završením týdne bude oficiální znovuotevření knihovny pro veřejnost. V pátek 4. října bude pro čtenáře připravena knihovna s novými okny s prostornými parapety. Do knihovny se vchází novými dveřmi, zádveří pokrývá nový zátěžový koberec. Prostory jsou vymalovány a vybaveny novou výpočetní technikou. Knihy jsou žánrově uspořádány, z půjčovny si návštěvníci knihovny mohou zajít do klubovny s čítárnou. Další místnost bude využívána na přednášky a besedy a vedou z ní „Dveře do minulosti“, kterými lze nahlédnout do pokoje našich babiček i se starým vybavením a hračkami.

Těšíme se na všechny čtenáře!

 

***

100. výročí prvního knihovního zákona

22. července uplynulo 100 let od vydání prvního knihovního zákona o veřejných knihovnách. V některých obcích fungovaly spolkové knihovny již před rokem 1919, ale nařízením vlády republiky Československé vznikly veřejné knihovny v každé obci za účelem doplňování a prohlubování vzdělání obyvatelstva četbou naučnou i zábavnou.

Knihovní zákon byl několikrát upravován, knihoven ubylo, změnila se jejich podoba i funkce. V současné době máme  v České republice kolem šesti tisíc knihoven a jejich poboček.

V Pavlovicích máme velmi navštěvovanou knihovnu s bohatým fondem knih. Chceme ji mít pro čtenáře ještě příjemnější a tak chystáme v měsíci srpnu rekonstrukci. V době stavebních prací bude knihovna krátce uzavřena, o termínu bude čtenáře informovat obecní úřad.

Těší se na Vás vaši knihovníci!

 

***

 

Naši mladí čtenáři

V pondělí 10. června 2019 se konalo slavnostní předávání knih nejaktivnějším čtenářům z prvního stupně školy v Pavlovicích.

Žáci školy, učitelé a hosté se sešli ve Stanu přátelství. Čtenáři, kteří čtou, předávají své zážitky, doporučují ostatním přečtené knihy, dostali krásné dárky.

Akce byla doplněna divadelním představením a vyhodnocením výtvarné soutěže pořádané firmou Modit. Žáci celé školy kreslili obrázek s motivem Kovožrouta. Soutěžící byli odměněni hodnotnými cenami.

Starosta obce pochválil čtenářské i výtvarné úsilí dětí. Setkání pokračovalo pohoštěním, o které se postaraly kuchařky školní kuchyně.

Děkujeme všem, kdo se na akci podíleli.

Knihovníci

IMG_2108.JPG

 

***

 

Pozvánka - Ocenění aktivních čtenářů

V pondělí 10. června se ve velkém stanu u hřiště uskuteční slavnostní ocenění aktivních čtenářů.

Žáci prvního stupně a školní družiny naší školy pravidelně navštěvují knihovnu a účastní se knihovnických lekcí. Žáci páté třídy mají i Čtenářský klub.

Vyučující jednotlivých tříd vybrali čtenáře, kteří si zaslouží za své čtenářské úsilí a aktivitu ocenění. Předávání cen bude doplněno kulturním programem.

Zveme zájemce z řad veřejnosti, aby se přišli podívat. Členové dramatického kroužku připravili divadelní představení, ve školní jídelně upečou naše milé paní kuchařky oblíbený perník.

K vyhlášení čtenářů připojujeme i vyhodnocení výtvarné soutěže firmy Modit. Žáci školy navrhovali podobu maskota Moditu a nejlepší návrhy budou odměněny.

 

***

 

Bookstart: S knížkou do života (31. 6. 2019)

Jedná se o mezinárodní iniciativu, v které se knihovny snaží, aby zapojily rodiče a jejich malé děti do sdíleného čtení, naslouchání a prohlížení knih.

Naše knihovna se tohoto programu také účastní.

V pátek 31. května se v zasedací místnosti obecního úřadu konalo slavnostní přivítání nově narozených dětí. Za rok v naší obci přišlo na svět 11 dětí.

Noví občánci dostali kromě dárků od obce Pavlovice také uvítací sadu Bookstar. Knihovníci plánují aktivity, které by mohly děti a rodiče zaujmout.

 

***

Čtení v knihovně (1. 5. 2019)

V pavlovické knihovně pořádáme pravidelně knihovnické lekce pro žáky prvního stupně naší školy.

Mezi čtenáře počítáme i prvňáčky. Žáci první třídy už zvládli abecedu a na konci školního roku dostanou pěknou knížku na prázdninové čtení.

V červnu budou oceněni nejlepší čtenáři z každé třídy a páťáci ukončí celoroční čtenářskou soutěž, která probíhá v jejich kroužku Čtenářský klub.

Do knihovny zveme i dospělé čtenáře. Od dubna máme zapůjčeno z výměnného fondu dvě stovky nových knih.

Podle průzkumu časopisu Marianne přečte průměrný Čech 13 knih ročně.
„Čtení zlepšuje schopnost soustředit se. Stimuluje činnost mozku, zlepšuje schopnost zacházet s informacemi, podporuje paměť. Čtení rozhodně rozvíjí fantazii, podporuje představivost i tvořivost. Přináší zklidnění srdeční činnosti, snížení pocitu úzkosti, odpočinek. Čtení může pomoci i přijmout náročnou životní situaci a získat nadhled. U knihy se můžete pobavit, zasmát, což stabilizuje naši náladu a zvětšuje radost ze života. Pravidelné čtení může dokonce prodloužit život! Podle výzkumu Univerzity v Yale lidé, kteří čtou týdně 3,5 a více hodin, žijí o dva roky déle než ti, kteří nečtou.“

Srdečně zveme do knihovny!

Marie a Marek Henslovi, knihovníci

***

Zpráva z Noci s Andersenem (29. 3. 2019)

Slunce svítilo, bylo příjemných 15 stupňů a hodiny na kostelní věži právě odbíjely pátou hodinu odpolední. Před knihovnou se pomalu začali houfovat rodiče loučící se s dětmi a předávající jim spací vybavení a nezbytné rady o nezlobení a čištění zubů. Mnohými očekávaná chvíle nadešla, začala pohádková Noc s Andersenem.

Tradičně se začínalo ušlechtilou a záslužnou činností – kreslením. Zkušený přerovský kreslíš a malíř, pan Lubomír Dostál, si odchodem posledního rodiče vzal všechny děti do parády a společně se pustili do tvoření uměleckých děl. Jelikož hlavním tématem letošní Noci nebyla obvyklá konkrétní pohádka, ale výročí nakladatelství Albatros, tak jsme tentokrát dali přednost utvoření spektra obrázků z různých příběhů. Děti postupně kreslily například výjevy z příběhu o Třech prasátkách nebo bajky O čápovi a lišce. Díla se malým kreslířům velmi povedla.

Tvoření uměleckých děl nebylo pro děti nic náročného, přesto jim rychle vyhládlo. Všichni jsme se tedy oblékli a za svitu zapadajícího slunce vyrazili směrem k rybníku, kde již čekalo doutnající ohniště a hromada špekáčků. Opékání proběhlo za všeobecného veselí a vyprávění strašidelných příběhů nad dohasínajícím ohněm. Přirozeně se to neobešlo bez spousty nešťastných špekáčků, které skončily jako topný materiál.

Přibližně kolem desáté hodiny, kdy už byla černočerná tma, stála před dětmi nejtěžší zkouška. Byla to velmi očekávaná Stezka odvahy. Nejodvážnější šli sami, vystrašenější ve dvojicích a ti nejbojácnější ve trojicích. Ačkoliv se později mnoho chvástalů nechalo slyšet, že to nebylo vůbec strašidelné, ti, kteří s hrůzou vše pozorovali od startu u ohně a čekali, až na ně přijde řada, mohli dle množství kvílení a výkřiků potvrdit, že Stezka je strašidelná více než dost.

Přes veškeré utrpení a děs, který absolventi Stesky vytrpěli, se nakonec všichni opět sešli v teple knihovny. Nastal čas perníku, čaje a pohádek. Děti si vyslechly několik Andersenových příběhů doprovázených atmosférickým zvukem kytary. Nakonec si všichni společně zazpívali a ulehli na kutě. Chvíli ještě panoval všeobecný halas. Vzrušení z nedávno absolvované Stezky a spousta sladkého perníku byly dostatečné důvody, aby se většině ještě nechtělo spát. Nakonec, odbitím půlnoci, navštívil knihovnu strašidelný vychovatel, který k nám přijel až ze samotné Prahy. Než aby nebohé děti musely čelit jeho strašlivému pohledu, raději urychleně usnuly.

Ráno už na všechny čekala další porce perníku a pro ty, kteří ho měli již dost, tu byla nachytaná sladká lískooříšková pomazánka s pečivem. V osm hodin byla knihovna již téměř prázdná a letošní pohádková Noc s Andersenem mohla být považována za ukončenou.

Speciální poděkování patří spoluorganizátorům, bez jejichž pomoci by se Noc nemohla konat: kuchařkám ze školní jídelny pod vedením paní Smočkové za vynikající perník;
strašidlům – Anetě Kotrlové, Standovi Vybíralovi a Tomáši Pumprlovi;
dozoru – Anetě Skalové, Jiřímu Žákovi, Radkovi Šutovi a Vojtovi Masaříkovi.

Těšíme se opět za rok!

Marie a Marek Henslovi, knihovníci

 

 ***

Knihovna v roce 2019

V knihovně v Pavlovicích si můžete i v letošním roce vybírat z velkého množství zábavných, poučných a populárně naučných knih. Knihovnický soubor byl doplněn stovkou nových titulů pro děti i dospělé.

Lekce pro čtenáře
Pravidelně pořádáme knihovnické lekce pro začínající čtenáře, žáky prvního stupně naší školy a děti ze školní družiny. V knihovně se také schází Čtenářský klub pod vedením paní učitelky Romany Bartošové.

Svatý Valentýn
Knihovna slouží i jako zázemí pro společenské a vzdělávací akce. Svatého Valentýna oslavili mladí lidé romantickým čtením, poslechem hudby a vytvořili zábavné ilustrace pro návštěvníky.

Noc s Andersenem
Na pátek 29. března se těší hlavně mladí čtenáři. Tradiční Noc s Andersenem je oblíbenou akcí knihovnického roku. Pozvali jsme autora a známého ilustrátora Lubomíra Dostála. Má pro děti připraven literárně výtvarný program doplněný hádankami. Podrobná zpráva z Noci ZDE.

Jarní výstava
První dubnový víkend se bude v prostorách knihovny konat Jarní výstava vazeb. Zveme k inspirativní prohlídce a nákupu velikonoční výzdoby. Záštitu nad výstavou mají manželé Školoudíkovi.

Nejlepší čtenáři
V pondělí 10. června ve velkém stanu za kulturním domem budou odměněni pilní čtenáři, budeme si číst, poslouchat a mlsat perník, který pro nás, stejně jako na noc s Andersenem, pravidelně pečou kuchařky školní jídelny. Velký dík za ochotu patří paní Smočkové, Rychlíkové a Florianové.

Nejmenší čtenáři
Pokračují i programy Knížka pro prvňáčka a S knihou do života. Noví čtenáři bývají pasováni písmenkovou vílou v kulturním domě, letos 2. září.

Týden knihoven
V říjnu proběhne několik akcí v Týdnu knihoven. Děti budou číst seniorům v DAS, chystáme kreativní dílničky a literární pásma.

Doba klidu a pohody
Knihovnický rok bývá zakončen Půjčováním s punčováním, předvánočním čtením s občerstvením.

Do pavlovické knihovny zvou knihovníci!


***

ČTENÍ POMÁHÁ.

  • Cílem tohoto projektu je spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým.
  • Projekt je určen pouze žákům základních a středních škol.
  • Každé dítě, které se zapojí do projektu, získá po přečtení některé ze seznamu vybraných knih kredit 50 korun, které bude moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů.

Podpořte čtením projekt Knížka pro prvňáčka 2018.
Podrobnosti najdete na www.ctenipomaha.cz nebo se obraťte na knihovnu:
mobil 724 538 989 / e-mail: knihovna.pavlovice@seznam.cz 

Těším se na spolupráci.
Sklenářová Dana - www.ctenipomaha. 

 

 Poplatek pro rok 2019 za knihovnu činí 30 kč.

Poplatek je nutné uhradit při první nebo druhé
návštěvě knihovny.

Vypůjční doba

Pátek 13:00 - 18:00

Registrační poplatek

Registrační poplatek v roce 2019 činí 30 Kč.

Tento poplatek je nutné zaplatit při první nebo druhé návštěvě knihovny.

 

http://www.knihovnaprerov.cz/index.php

 

olomouc- Logo 4 FM[3].jpg

 

Ocenění knihovna roku 2008

Návštěvnost stránek

033666