Obecní Knihovna Pavlovice u Přerova
Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Akce 2010

Akce 2010

Knihovna 21. století

MINISTKULT.jpg
Pojďte si s námi číst -
nejen v knihovně.

Na začátku roku 2010 se naše knihovna přihlásila - a byla úspěšná - do projektu Knihovna 21. století s názvem: Pojďte si s námi číst - nejen v knihovně. Tento projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury. S touto podporou jsme mohli uskutečnit besedy se zajímavými náměty, soutěže, Noc s Andersenem, Noc s Dudkem, Tvořivou dílnu pro děti a rodiče atd. Věřím, že i v roce 2011 nám budou čtenáři i příznivci knihovny nakloněni a zúčastní se programů, které pro ně připravujeme.

Prosinec - Vánoční punč pro děti

DSC_0146www.JPG
Mgr. M. Henslová zahájila vánoční punč pro děti tlumočením pozdravů od spisovatelky P. Braunové, se kterou se osobně setkala v předvánoční Praze a přečetla nám povídku VÁNOČNÍ, kterou nám paní spisovatelka věnovala. Následoval boj u člověče, nezlob se a ti menší se učili hrát naše obří piškvorky. Byly nakresleny další obrázky na výzdobu knihovny a víte, jak se příjemně špitá při voňavém punči a dobrotách? Navštívil nás pan starosta a tak se hodnotily akce celého roku a diskutovalo o úkolech, které nás čekají v příštím období.

Prosinec - Vyhlášení vítězů soutěže Znám svoji obec

DSC_0080www.JPG
Vyhlášení vítězů soutěže: Znám svoji obec? proběhlo v neskutečné atmosféře. Žákům naší školy se zalíbila Talentmánie a řekli si, že jsou také tak šikovní a proč by nemohli místo vánoční besídky ukázat ostatním, v čem jsou vyjímeční. Střídali se hudebníci, tanečníci, recitátoři atd. Tohoto setkání se zúčastnil i pan starosta a viděl také všechny vítěze soutěže: Znám svoji obec? Na 1. stupni zvítězili: M. Slouková, P. Šromotová, L. Pospíšilíková, Z. Skálová, A. Michálek, R. Slouka, J. Štěpán a D. Tomaník. Na 2. stupni zvítězili: M. Vybíralová, R. Šuta, K. Skopalová, K. Talášková a J. Omasta. V besedách o historii obce a procházkách po pamětihodnostech budeme i nadále pokračovat, aby naše děti znaly dobře obec, ve které žijí.

Prosinec - Půjčování s punčováním

DSC_0014www.JPG
Při půjčování s punčováním vládla v knihovně pravá adventní nálada. Ze sbírky povídek Nasněženo nám Mgr. M. Henslová přečetla povídku, jejíž je autorkou. Naší knihovně věnovala i nový almanach povídek - Barevná sklizeň a četla z něj své povídky. V provoněné knihovně se střídalo čtení a povídání. Pokračoval Ing. B. Masař, který má ve svých knižních sbírkách samé poklady. Od něj si vždy vyslechneme zajímavosti z historie. Jeho vyprávění o vánočních záhorských zvycích krásně doplňovala svými příspěvky paní místostarostka J. Stoklásková. Do diskuze se přidali také ostatní a tak nám podvečer uběhl v příjemné společnosti.

Listopad - Den pro dětskou knihu

DSC_0812www.JPG
Den pro dětskou knihu byl tentokrát pro naše děti obohacen návštěvou spisovatelky Petry Braunové. Při čtyřech besedách - podle věku - seznámila děti zajímavě a poutavě se svými knihami i s procesem vzniku literárního díla. Pozorným posluchačům odpověděla na dotazy a podepisovala knihy a památníčky. Odpoledne se paní spisovatelka setkala v knihovně s našimi čtenáři. P. Braunová píše knihy pro děti, mládež i dospělé. Děj příběhů vychází ze skutečného života a najdeme v nich drsnost, veselé i dramatické situace, fantazii i realitu, smutek i smích. Autorka je příjemná a zajímavá osobnost, proto se účastníkům besedy z příjemného prostředí knihovny nechtělo odcházet. V nabídce naší knihovny je většina titulů, které napsala.

Listopad - Adventní výstava

DSC_0732www.JPG
Už se stalo tradicí, že 1. adventní víkend patří prodejní výstavě vánočních dekorací, suchých vazeb a perníčků od našich šikovných děvčat - M. Padalíkové, P. Světnické, B. Školoudíkové a jejich přátel. Pro velký zájem z minulých výstav byly zhotoveny dekorace ve všech barvách a ve větším množství. Výstava byla obohacena i krásnými a zajímavými výrobky paní Zámorské ze Soběchleb -patcwork, šperky z korálků a minerálů L. Maliňákové a dekoracemi A. Skopalové. Jako vždy odcházeli všichni návštěvníci spokojeni.

Listopad - Vánoční dílničky

DSC_0668www.JPG
Den pro dětskou knihu jsme zahájili vánoční dílničkou ve spolupráci se ZŠ a za pomoci Školního parlamentu. Děti s nadšením vyráběly dárky pro své blízké: svícny, vánoční hvězdy, čerty, anděly, hvězdičky z čajových sáčků atd. Ty zručnější a dospělé zaujala ukázka výroby andílků z kukuřičného šustí.Lákavé vůni perníčků, které napekly paní kuchařky ve školní jídelně nikdo neodolal, zvláště, když si je každý sám nazdobil. A když se přidá doušek našeho knihovnického čaje, dýchne na vás pravá adventní atmosféra.

Listopad - Soutěž Znám svoji obec

OBRAZEK 013www[1].jpg
Příprava na tuto soutěž začala již v březnu. Na 1. stupni ZŠ seznámil žáky s historií obce Ing. B. Mašař. Žáci 2. stupně se pod jeho vedením zúčastnili vycházky po pamětihodnostech obce. Všechny tyto poznatky mohly děti využít včetně možnosti získat informace na webových stránkách obce. 4. a 5. třída využila knihovnu nejen pro soutěž, ale také pro slavnostní hodinu k 17. listopadu / Den boje za svobodu a demokracii /.

Říjen - Čtení v Domově A. Skeneho

Snimek 023.jpg
Společné dopoledne prožili uživatelé Domova A. Skeneho a děti 1.stupně ZŠ s paní učitelkou M. Henslovou. Děti i ostatní si jako vždy pozorně vyslechli recitaci paní Řihoškové. Je obdivuhodné, že v jejím věku /78/ zarecituje bez přípravy básně z Kytice i veršované pohádky. Děti na oplátku také recitovaly, četly pohádky a paní učitelka přednesla svou novou povídku, která se všem posluchačům líbila. V těchto společných setkávání budeme i nadále pokračovat, protože jsou obohacením jak pro seniory, tak pro děti.

Říjen - Naše země má svátek: 1-5 třída ZŠ v knihovně

OBRAZEK 056www.jpg
28.říjen - naše země má svátek. Se sváteční náladou přišla postupně do knihovny 1. až 5. třída, aby si prohlédla upravené prostory a nové knihy. Prvňáčci si vyslechli povídání o knihovně a pochlubili se, jaká písmenka už znají. Druháci složili 1.9. slib Písmenkové víle, stali se Rytíři čtení a dnes dostali nové čtenářské průkazy. Třetí třída, které se zalíbilo v prostorách čítárny, musela zapojit svou fantazii při úkolu, který jim zadala paní učitelka. Čtvrtá a pátá třída si při způsobném stolování vyslechla čtení pohádek od svých spolužáků, kteří je půjdou číst uživatelům Domova A. Skeneho. Knihovna byla po celou dobu plná štěbetání.Nechyběl ani náš pověstný knihovnický čaj. Všichni odcházeli spokojeni a já už se těším na jejich příští návštěvu.

Říjen - Záhorácká drakiáda

OBRAZEK 023www[1].jpg
Tento den vůbec nebylo hezké počasí na pouštění draků. Chladno nebylo, ale na stromech se nepohnul ani lístek, ne tak aby ještě létali draci. Přesto se jeden z nich podařil "rozpohybovat" a na chvilku vzlétl. Shodou okolností to byl ten nejmenší - pirátský. Když nás přes veškeré úsilí draci neposlouchali, přesunuli jsme se na zbytek odpoledne do knihovny. Nemohli jsme hodnotit, který drak vyletěl nejvýše, tak jsme vybírali, který je nejhezčí, nejoriginálnější atd. V knihovně je vždy hodně možností, jak se zabavit, tak jsme tam vydrželi až do pozdních hodin.

Říjen - Podzimní výstava

OBRAZEK 036www.jpg
Týden knihoven začal u nás otevřením 1. podzimní výstavy. K výstavě adventní a velikonoční přidaly naše výtvarnice i podzimní, abychom si naše domovy mohli zdobit průběžně po celý rok jejich novými nápady.Někdo si odnesl přímo dekoraci, jiný zase inspiraci z nepřeberné škály podzimních barev. A kdo měl zájem, mohl si vypůjčit z bohaté nabídky i knihy. Živo bylo u pohádek, her a obřích piškvorek. Sušená jablíčka nám provoněla knihovnu při vyrábění dekoračních kytiček. Zkrátka - den jak malovaný.

Říjen - Týden knihoven

Říjen - VŘSČ - K.H.Mácha

OBRAZEK 051www.jpg
Velké Říjnové Společné Čtení o K. H. Máchovi bylo z jiného soudku, než o něm známe. Už název : Romantická putování knížete českých básníků napovídá, že strohý básníkův životopis neobsahuje tak zajímavé informace z jeho života, bohatého na krásné zážitky, jako například Máchova krkonošská pouť, jeho putování po Rakousku, Itálii, Slovinsku, kdy denně ušel 50 - 60 km. Italská cesta byla namáhavá, plná útrap, ale bohatá na spoustu inspirujících zážitků, které se později promítly v jeho básních. Předčítající Lucinka měla pozorné posluchače.

Říjen - MŠ v knihovně

OBRAZEK 006www.jpg
Návštěva dětí z MŠ v knihovně měla podtitul: Hádáme nejkrásnější hádanky, čteme nejkrásnější pohádky. Povídali jsme si o knihovně, o knížkách, o tom, co všechno se u nás dějě. Každý si vybral z přehledně vystavených knížek tu, ze které chtěl něco přečíst. Četli jsme pohádky, říkadla, o zvířátkách, vláčcích a zpívali písničky. Samozřejmě, že na děti čekalo pohoštění. Já jsem od nich dostala krásné obrázky na výzdobu knihovny. Když k nám přijdete, uvidíte, kolik tu máme nakreslených ježečků.

Říjen - Beseda se starostou Tučína

OBRAZEK 041www.jpg
Chtěli byste, aby vaše obec získala titul Vesnice roku v rámci kraje, nebo dokonce Vesnice roku ČR a ještě k tomu titul Vicemis v Evropské soutěži obnovy venkova? Pozvěte si pana Jiřího Řezníčka - starostu obce Tučín, obce, která všechny tyto tituly získala. Pan starosta všem poradí, jak na to. Vyslechli jsme poutavé povídání s promítáním fotografií o životě v obci, spolcích,nadšencích, bez kterých by těchto výsledků nedosáhli. Jsme rádi, že máme takové sousedy a přejeme obyvatelům Tučína, aby se jim i nadále dařilo, aby rozdávali všem okolo inspiraci na zlepšování mezilidských vztahů a sounáležitosti k obci. Panu starostovi srdečně děkujeme.

Říjen - Tvořivá dílna

OBRAZEK 004www.jpg
Při Tvořivé dílně je vždy v knihovně živo. Tentokrát nám paní D.Sedláčková přinesla spoustu novinek a tak se všichni pustili do díla. Ani nevíte, co všechno se dá vyrobit ze sáčků od čaje, starých pohlednic, kalendářů, odstřižků látek atd. Stačí jen pár dobrých nápadů, šikovné ručičky a chuť udělat někomu radost. Všechno, co bylo za odpoledne zhotoveno, už určitě dostaly jako dárek maminky a babičky.

Září - Aktivně kreslit - aktivně žít

OBRAZEK 013www.jpg
Máte zájem naučit se kreslit, dovědět se zajímavé věci a zároveň se pobavit? Pozvěte si pana A. Dudka /ilustrátora, grafika, výtvarníka/ s pořadem pro seniory Aktivně kreslit, aktivně žít. Všichni účastníci se opravdu aktivně zapojili a odnesli si svůj vlastnoručně nakreslený obrázek s podpisem našeho hosta. Jsme rádi, že jeho show mohli shlédnout obyvatelé naší obce i uživatelé Domova A. Skeneho.
Naše děti se těší na Noc s Dudkem IV a jeho pořad: Nehulíme - kreslíme.

Září - Setkání knihovníků

OBRAZEK 305www.jpg
Toto setkání knihovníků, které se konalo za finanční podpory Ministerstva kultury pořádala Obecní knihovna Pavlovice u Přerova, Sekce veřejných knihoven SKIP a Městská knihovna Naše knihovna získala v roce 2008 titul Knihovna roku . Po dvou letech se každá oceněná knihovna prezentuje v domácím V odborném programu se představili zástupci SKIPu, Spolku pro obnovu venkova, starostové pozvaných obcí, prezentovla se Obec ČR Tučín a Knihovna roku 2009 Protivanov. Ukázali jsme účastníkům krásy našeho kraje a nalákali je tak k další návštěvě. Byly to tři dny krásných zážitků a milých setkání. Určitě nám všem dlouho zůstanou v paměti.

Září - Návštěva z Mikroregionu Mohelnicko

OBRAZEK 099www.jpg
Zájezd z Mikroregionu Mohelnicko měl ve svém programu i návštěvu naší knihovny. Byla to první návštěva tohoto druhu a obě strany očekávaly, jakými zkušenostmi se můžeme navzájem obohatit. A opravdu bylo o čem povídat. Páni starostové si sdělovali zkušenosti při řešení obecních problémů a my jsme se snažili ukázat "účastníkům zájezdu", co se u nás v knihovně dějě a za jaké aktivity jsme získali titul Knihovna roku 2008. Potěšilo nás, že z Pavlovic odjížděli spokojeni.

Září - Otázky Václava Moravce

...

Září - Den otevřených dveří v knihovně

OBRAZEK 019www.jpg
Na hody v Pavlovicích je vždy připraven bohatý program. Nesmí chybět ani Den otevřených dveří v knihovně. Tentokrát jsme pro návštěvníky připravili výstavu obrazů J. Světlíka, Jaroslava Černockého, výtvarné práce uživatelů Domova A. Skeneho, Centra pro rodinu Ráj a občanů naší obce. Mohli jsme se také pochlubit nově upravenou knihovnou, na jejímž vyšperkování se podíleli všichni. Od dětí, přes řemeslníky až po seniory. V návštěvní knize nám napsali: "Knihovna voní novotou a čpí životem". Jsem ráda, že se " duch knihovny" nevytratil zároveň s provedenými změnami, ale podle využití všech prostorů je nám i nadále příznivě nakloněn.

Září - Pasování žáků druhé třídy na Rytíře čtení

OBRAZEK 023www.jpg
Školní rok začal jako obvykle-1. září. U nás to byl doslova zázrak. Během prázdnin se ze staré budovy školy vyloupla krásně opravená školička, která nadchla při zahájení všechny, včetně dospělých. A co by to byl za začátek roku bez slavnostního pasování žáčků II. třídy na Rytíře čtení. A tak se nám čtenářská rodina rozrostla o 13. nových čtenářů, které pasovala Písmenková víla. V knihovně je čekají krásné nové knížky, ze kterých si mohou vybrat to, co je nejvíc zajímá. Už se těšíme na jejich návštěvu.

Srpen - Pohádkové dopoledne

OBRAZEK 034Awww.jpg
Počasí nám nepřeje a tak začínáme v knihovně. Vítá nás vůně "knihovnického čaje" a koutek s polštářky, vybízející k poslechu pohádek. Ve čtení se střídáme, to abychom se poznenáhlu připravovali do školy. Za chvíli nás zlákalo člověče,piškvorky,malování, házení na šaška, pořádně jsme prověřili darovanou trampolínu a vyvrcholením byla polštářová bitka. Na chvilku jsme zašli ven na dětské hřiště a zase rychle pospíchali zpět do tepla hledat poklad. I když drak hlídal dobře, my jsme jej přece našli a spravedlivě se o něj podělili. Ještě jsme se pustili do modelování, abychom nepřišli domů s prázdnou. Na to, že už je po dvanácté hodině a dopoledne končí, nás upozornily až maminky, které si pro nás přišly.

Srpen - Tábor Malybor

OBRAZEK 001www.jpg
V loňském roce byli u nás na návštěvě účastníci tábora Malybor.Při Toulkách zámeckou zahradou bylo krásně, ale před odjezdem pořádně zmokli. Letos pro ně připravili rybáři Duhová šupina chytání ryb na Panském rybníku, ale po celou dobu pršelo, tak jsme si na "ryboznalce" zahráli v knihovně. Abychom se dověděli něco nového, podívali jsme se na nové DVD od pana Jiřího Máry z cestování po Japonsku- v zemi pramenů a zahrad. I když Malyboráci odjeli bez ulovené večeře, snad byli s odpolednem u nás spokojeni.

Srpen - Výstava medvídků - Potštát

POTSTAT 017www.jpg
Na návštěvu knihovny v Potštátě jsme se vydali s panem starostou i paní místostarostkou. Knihovna je umístěna na zámku, kde v současné době probíhá výstava medvídků. Obdivovali jsme medvídky Panda, Pú, mončičáky, medvídky sportovce, hudebníky, zamilované, nejstarší, ručně šité a taky nejnovějšího - Kukyho. Do prostoru, kde byla dříve školka, se nastěhovalo celkem 1500 medvídků. Paní knihovnice Maršálková se pochlubila doslova zámeckou knihovnou a dověděli jsme se hodně zajímavostí, které můžeme využít i u nás. Provedla nás také celým zámkem. Moc se nám na Potštátě líbilo a určitě se k nim zase přijedeme podívat.

Červenec - Setkání s voj. kaplanem Kpt. Mgr. Jaroslavem Knichalem

MSE 013www.jpg
Obecní knihovna ve spolupráci s Domovem A. Skeneho zajistila setkání s voj. kaplanem kpt. Mgr. Jaroslavem Knichalem ještě před jeho odjezdem na misi do Afghánistánu. Podvečer začal v krásném prostředí zámeckého parku mší svatou za hudebního doprovodu Standy Smočka,studenta varhaní školy v Krnově.
Promluva, kterou jsme si vyslechli při mši se dotkla srdíčka každého z nás.
Následující beseda- Afghánistán očima vojenského kaplana- zaujala všechny zúčastněné. Informace o této zemi /o poslání našich odborníků, přírodě, obyvatelstvu, životě našich na základně atd./ byly zajímavé. Dotazů bylo nespočet.
Přejeme všem účastníkům mise šťastný návrat a těšíme se na další setkání s P. J. Knichalem.

Červenec - Noc s Dudkem III

HODY 037www.jpg
Začátek prázdnin je u nás už po třetí spojován s akcí NOC S DUDKEM a jeho knížkami. Tentokrát nám ilustrátor dětských knížek poslal obrázek jen pro naše DUDČATA. Ve spolupráci s obcí, SDH/připravili stezku odvahy/ a ostatních spolků, se podařil hezký večer a následně noc pro všechny zájemce. Ti nejmenší zvládli bravurně všechny soutěžní disciplíny. Než se rozhořel táborák, čarodějka Lucie vymámila na všech básničky, písničky, odpovědi na hádanky atd. Stezka odvahy, která začala až po setmění, se jako vždy zdála málo strašidelná. Protože byla krásná noc, tak se u ohýnku zpívalo a povídalo ještě dlouho po půlnoci. Ráno nás ze stanu vytáhlo sluníčko a všichni jsme se rozešli za dalšími prázdninovými radovánkami.

Červen - knihovna jako náhradní škola

UKONCENI ROKU 004www.jpg
Knihovna se na několik dní stala pro 3. a 4. třídu náhradní školou. Na 1. stupni ZŠ začaly stavební práce ještě před ukončením školního roku, aby nový školní rok mohl začít 1. září už v nových prostorách. Dětem i paní učitelce se učení v knihovně líbilo. Určitě budou po čase všichni žáci vzpomínat, že jedno vysvědčení jim paní učitelka nepředávala ve škole, ale v knihovně. Byla to slavnostní chvíle i pro knihovnu. Přejeme dětem, aby se jim v novém prostředí školy dařilo.

Červen - vycházka po pamětihodnostech obce

vych 001www.jpg
Už tradičně pořádáme vycházky po pamětihodnostech, na kterých nás Ing. B. Masař seznamuje se všemi zajímavostmi v obci. Tentokrát se na vycházku vydali žáci druhého stupně se svými učiteli. Pan Masař má veškeré informace o historii v "malíčku". Jeho dědeček i tatínek byli totiž kronikáři obce. Zárověň vlastnili hodně knih ze všech oborů/míváme je zapůjčené na naše výstavy/. Pan Masař pokračuje s nákupem knih v jejich tradici a tak nám zapůjčuje vzácné exponáty.
Uvidíme, kolik vědomostí si odnesli žáci z tohoto vyprávění. Od září je čeká soutěž : Znám svoji obec?, která bude vyhodnocena v Týdnu knihoven na začátku října.

Červen - návštěva Dětského domova Lipník nad Bečvou

P1010057www.JPG
Dětský den jsme jeli tentokrát s Lucinkou a Adélkou oslavit za našimi kamarády do Dětského domova Lipník nad Bečvou.Z finančních prostředků projektu Knihovna 21. století jsme zakoupili knihy a hračky. Nechyběly ani dobroty. Obdivovali jsme, co ti malí obyvatelé Domova všechno znají. Ti nás potom s radostí provedli svým královstvím, kde bylo vzorně uklizeno a pochlubili se vlastnoruční výzdobou, která zpříjemňuje jejich obydlí.Lucinku a Adélku nechtěli ani pustit domů. Jenže se začala vařit večeře a při její přípravě mají i ti nejmenší své povinnosti. A tak jsme se rozloučili a pozvali děti na naše prázdninové akce. Prožili jsme krásné odpoledne společným povídáním a čtením pohádek.

Květen - Májový recitační podvečer

SNIMEK 003www[2].jpg
Májový recitační podvečer s MÁJEM K. H. Máchy se uskutečnil v hezkém prostředí zámecké jídelny. Celým podvečerem nás provázela paní D. Šurmáneková. Příjemnou atmosféru navodila hned první recitátorka veršované pohádky POPELKA - paní Řihošková /78 let / - obyvatelka Domova A. Skeneho, výherkyně recitátorské soutěže v Tovačově v roce 2009.
Recitátorky Máje M. Henslová, D. Šurmáneková, L. Petrášová, D. Jemelíková, V. Chromečková a A. Machačová byly odměněny za krásný přednes upřímným potleskem. Klip z filmu výstižně zakončil májový recitační podvečer. I když nám počasí nepřálo, byli jsme spokojeni s hezkými chvílemi prožitými v milé společnosti.

Duben - čtení z Bible

SNIMEK 287www.jpg
Čtení z Bible začalo od těch nejmenších. Bc.P.Hrušková jim pověděla o tom, co kniha knih obsahuje, jak vznikla, jaké poselství nám předává. Ukázala dětem knihy, které jsou srozumitelné jejich věku a z těch se četlo. Odpolední čtení pro dospělé bylo spíše diskuzní, ale zajímavé. Vyslechli jsme si totiž i povídání od paní návštěvnice ze severních Čech. Čtení z Bible pro Domov A. Skeneho se zúčastnilo 7 dětí a vybraly si samy, co chtějí přečíst /četly od Poslední večeře Páně až po Vzkříšení/ a tak všem svou aktivitou udělaly radost.

Březen - Výstava Biblí

SNIMEK 306www.jpg
Připravujeme pro naše čtenáře i nečtenáře čtení z Bible. Naši občané zapůjčili knihovně vzácné výtisky z různých období včetně Bible Hebrejské, Bible pro děti, Rodinné Bible, Bibli na CD a také Korán. Aby se s nimi seznámila i širší veřejnost, uspořádali jsme na Centru pro rodinu Ráj jejich výstavu. Mezi vystavenými exponáty je i nejnovější výtisk Bible, kterou jsme zakoupili pro knihovnu. Zájemci mají možnost si ji vypůjčit.

Březen - Noc s Andersenem

SNIMEK 216www.jpg
Kouzlo Noci s Andersenem je nepopsatelné. To se musí zažít na vlastní kůži. A nejen pro děti ale i pro nás, dospěláky, kteří se v tuto noc stávají "zajatci" pohádek. V naší knihovně probíhá rekonstrukce, tak jsme využili nabídky Centra pro rodinu Ráj a ve všech jeho prostorách uskutečnili náš program. Už příchod dětí nás naladil "do úsměvu" a takový byl celý večer. Když si každý připravil svůj pelíšek na spaní, pustili jsme se do vyrábění ptáčků a kytiček na vyzdobení POHÁDKOVNÍKU. Náš skutečný je ještě malý, tak jsme si vytvořili náhradní. A protože se venku "čerti ženili" dělal nám společnost v budově. Přímo pod ním se četly Hrubínovy pohádky. A věříte,že za odměnu čtenářům na něm vyrostly i dukáty? V prostorách Centra pořádá knihovna výstavu Biblí, na kterou přispěli vzácnými exempláři obyvatelé naší obce.

SNIMEK 187www[3].jpg
Kazatelka Církve čs.husitské paní Bc. P. Hrušková nám o nich poutavě vyprávěla a my jsme se tak dověděli spoustu zajímavostí. Po večeři zamával kouzelník čarovným pláštěm a vykouzlil nám další příjemnou hodinku. Při odchodu nás chtěl začarovat, ale to se mu nepovedlo, protože my už jsme byli v zajetí kouzel Noci s Andersenem. Krásné pohlednice s Andersenem jsme využili k napsání pozdravů rodičům, sourozencům a také panu starostovi. I když by do větrné noci nikdo "ani psa nevyhnal", my jsme vše zvládli s úsměvem a roznesli pozdravy všem adresátům s doprovodem sborového zpěvu: Jede, jede poštovský panáček. Po příjemné procházce nás čekalo sladké občerstvení. A už se zase četlo ze Špalíčku veršů a pohádek F. Hrubína.

SNIMEK 251www.jpg
Samozřejmě, že jsme nevynechali ani hry. Fantazii se ve vymýšlení "ptákovin" meze nekladou a tak pantomima Hádej kdo jsem? byla provázena hurónským pokřikem. Dospěláci se snažili zahnat tu drobotinu do hajan, ale z dětí se vyklubali básníci, kteří odrecitovali Hrubínovy veršované pohádky. A čím se pokračovalo? Děvčata vyprávěla nekonečnou pohádku a páni kluci si četli z druhého dílu Lichožroutů. Ráno se nikomu nechtělo odcházet. Jeden ze spáčů napsal na pohlednici: Je to tu bezva, lepší než doma. A to je ta nejkrásnější odměna pro všechny, kteří tuto akci připravili.

Březen - Prázdniny s Mikulášem

SNIMEK 148www[1].jpg
Tentokrát za námi přijela milá návštěva -Mgr. Gabriela Veselá z Radslavic s dramatickou lekcí na podporu dětského čtenářství. A tak se na Prázdniny s Mikulášem vydala 1. až 5. třída. Děti se po celou dobu náramně bavily. Gábi je svým programem a nadšením "vyhecovala" ke spolupráci a k zapojení jejich fantazie při všech aktivitách, které tuto lekci provázely. Kdo ještě nečetl knížky o Mikulášovi, po tomto zážitku bude na ně určitě zvědavý. A my se budeme těšit, že nás Gábi zase brzy navštíví, protože to bylo SUPER!

Březen - velikonoční výstava v Horním Újezdě

SNIMEK 131www.jpg
Óježďáci nás pozvali na jejich Velikonoční výstavu, která byla umístěna ve stálé expozici "Jak se žilo v Ójezdě". Mezi exponáty z dávné doby jsme si mohli prohlédnout krásnou práci dráteníka, různé techniky zdobení kraslic, perníků, pletení tatarů, košíků, tkaní koberců a obdivovat trpělivost při paličkování. Velikonoční Café-bar provoněl celý prostor punčem a zákusky. V Ójezdě se nám líbilo. Získali jsme nové poznatky, které použijeme i u nás.

Březen - Tvořivá dílna

SNIMEK 110www.jpg
Tvořivá dílna byla zase součástí 2. velikonoční výstavy. Tentokrát byla umístěna v malém sále kulturního domu, tak jsme měli lepší výhled na celou výstavu. Dík patří žákyním ZŠ, které se věnovaly malým návštěvníkům a vyráběly s nimi dekorace podle jejich přání. Tentokrát nám zpestřila program paní Majka s Martínkem, když nám přinesla děrované kraslice zdobené voskovou technikou a ti, co měli zájem, si ji mohli vyzkoušet. Děkujeme a těšíme se, že nás tuto techniku přijde naučit do knihovny.

Březen - 2. Velikonoční výstava

SNIMEK 064www.jpg
2.velikonoční výstava suchých vazeb s velikonoční a jarní tematikou byla zase v režii našich výtvarnic - M. Padalíkové, P. Světnické a B. Školoudíkové. Obdivovali jsme nové nápady, které uplatnily na jarních dekoracích. Každý měl možnost vybrat si z bohaté nabídky, čím vyzdobí na Velikonoce svůj domov. Naše vystavovatelky nezapomínají na děti, a tak jako obvykle poputuje část výtěžku z výstavy na zakoupení hraček pro MŠ.

Březen - návštěva Masarykovy knihovny ve Vsetíně

SNIMEK 013www[5].jpg
Březen je asi nejvíce "nabitá" část roku aktivitami knihoven. Ta naše se na pozvání Ing. H. Pekárkové zúčastnila setkání knihovníků a starostů v Masarykově knihovně ve Vsetíně. Po prezentaci jejich knihovny byly vyhlášeny nejlepší knihovnice roku 2009 a pak následovalo seznámení účastníků aktivu s prací naší knihovny. Velmi milé bylo setkání s knihovnicemi, které byly v září 2009 na setkání v Borech (Knihovna roku 2009).Na závěr jsme si s obdivem prohlédli vsetínskou knihovnu. Jako dárek jsme si přivezli knihu Vsetín-město a čas. Děkujeme za pozvání a příště nashledanou u nás.

Březen - tvořivá dílna

SNIMEK 040www[4].jpg
Tvořivá dílna pro děti i rodiče se uskutečnila také na OÚ. Přestěhovali jsme se z knihovny se vším potřebným materiálem, protože prostory knihovny se upravují. Využili jsme dovednosti paní D. Sedláčkové, kterou doplňovala dcerka Anetka a vytrvale pracovala s maminkou až do ukončení. Bylo to moc hezké odpoledne. Dekorování se podařilo i chlapcům a tak byli všichni se svými výrobky spokojeni. A co s nimi? No přece domů - pro radost maminkám.

Březen - Co se děje v lese

SNIMEK 068www.jpg
Za okny ještě vládne paní zima, ale my si pěkně v teple povídáme a čteme o myslivosti s p. J. Veneným. V knihovně máme knihy, kde se dozvíte, co to je např. myslivecká latina,...atd. Knihu si můžete vypůjčit, abyste té myslivecké latině porozuměli. Tu jsme si také vyslechli od opradového myslivce, když popisoval své zážitky z lovu, krmení zvěře, ochrany přírody, přehlídky loveckých psů. Dětem se nejvíce líbily trofeje a knihy o myslivosti manželů Venených. Na všechny dotazy dostali účastníci obsáhlé odpovědi. Na otázku: Co se děje v lese? už díky manželům Veneným známe odpověď a budeme se těšit na další setkání, třeba při krmení zvěře.

Březen - čtení v Domově A. Skeneho

SNIMEK 040www[1].jpg
Do Domova A. Skeneho jsme se s dětmi vydali na čtení: co čteme, když jsme ješte malí a těšili se na seniory, kteří si připravili knihy na téma: co jsme četli, když jsme byli malí. Pro klienty Domova je každá návštěva zpestřením, zvláště když tou návštěvou jsou děti. Pohádky milují děti i ti dříve narození a tak byli spokojeni všichni. A k našemu velkému překvapení nám paní Říhošková přednesla zpaměti celou báseň K.J.Erbena VODNÍK. Všichni jsme obdivovali její přednes. Však také vyhrála v loňském roce ve svých 77 letech recitační soutěž Domovů důchodců.

Březen - Beseda s představiteli obce

SNIMEK 036www.jpg
V zasedací místnosti OÚ se čtenáři i nečtenáři dověděli zajímavé informace od starosty Vl. Bii, paní místostarostky J. Stokláskové a Ing. B. Masaře. Všechno, co se týká historie i současnosti mohou děti využít v soutěži: Znám svoji obec? Od paní místostarostky jsme si vyslechli fejeton P. Braunové - O knihách a knihovnicích a dověděli se o dřívějších zvycích a pranostikách našich předků. Dnes je 8. březen, MDŽ. Všechny dívky a ženy čekalo velmi milé překvapení, když pan starosta předal každé kytičku s krásným přáním. Připomněl také význam ženy při utváření pospolitosti obce. Všichni si odnášeli nejen příjemné zážitky, ale i voňavé potěšení.

Březen - Historie obce - Ing. B. Masař

SNIMEK 007www[1].jpg
O historii obce si s žáky 1.-5. třídy povídal Ing. B. Masař. Besedu předcházela výstavka s nálezy z dávné doby, které pochází z okolí Pavlovic. Tyto nálezy včetně knih o historii připravil ze svých sbírek pan Masař. Zajímavé povídání doplňovalo promítání starých a nových fotografií obce. Poznatků z této besedy mohou děti využít v soutěži: Znám svoji obec?

Únor - Internet je i pro seniory

SNIMEK 002www[9].jpg
Pod vedením Mgr. Jar. Školoudíka začal kurz: Internet je i pro seniory. A tak do školní počítačové učebny teď každé úterý zasednou ti, kteří se chtějí dovědět o využití moderních ICT technologii v praxi. A co se nestihne v hodinách kurzu, doháníme v pátek po celou půjčovací dobu v knihovně. Sešla se dobrá parta a tak výuka probíhá ve veselé atmosféře. A co je potěšující? Převaha žen. Že by muži už všechno znali? A nebo jsou naše seniorky aktivnější?

Únor - čtení v MŠ

SNIMEK 035www.jpg
Děti v MŠ se už připravují na jaro. Povídají si o dopravních prostředcích. Všude je ještě hodně sněhu a tak nemohou sledovat auta, traktory, cyklisty atd. na silnicích. V knihovně máme k této tématice krásné knihy. Ocenily je i děti, čtení i povídání sledovaly s velkým zájmem. A ty jejich znalosti! Hlavně páni kluci měli přehled. Bylo pro ně hračkou pojmenovat různé druhy dopravních prostředků z oblasti žel. dopravy, letecké, autobusové, hasičské, policejní i stavební techniky.
Na příští setkání se budeme těšit zase v knihovně.

Leden - ohlédnutí za akcemi 2009

SNIMEK 001www[3].jpg
Venku mrzne až to praští, fouká severák, ale v jídelně Domova A. Skeneho je příjemně a milo. Přišli jsme si s jeho obyvateli zavzpomínat na akce minulého roku. Při promítání jsme si připomněli i společné zážitky a už se těšíme na jaro, abychom se mohli zase všichni setkávat. V březnu se chystáme do Domova i s dětmi. Budou číst z knížek, které se jim líbí a na oplátku si babičky a dědečci chystají povídání o knížkách, které četli ve svém mládí.

Výpůjční doba

Pátek 13:00 - 18:00

Pátek 17. 5. - Zavřeno

Registrační poplatek

Registrační poplatek v roce 2024 činí 30 Kč.

Tento poplatek je nutné zaplatit při první nebo druhé návštěvě knihovny.

Napište nám!

knihovna.pavlovice@seznam.cz

 

Návštěvnost stránek

044060