Obecní Knihovna Pavlovice u Přerova

Vítejte na webových stránkách
Obecní knihovny
v Pavlovicích u Přerova

Naše knihovna oslavovala
(Týden knihoven 2022)

Každoroční Týden knihoven přináší mnoho aktivit pro čtenáře.

Letos se při knihovnických lekcích setkali postupně nejmladší čtenáři z prvního stupně naší školy. Hlavním námětem byly státní svátky 28. září a 28. října. Společně jsme oslavovali při čtení z časopisu Mateřídouška a z historických encyklopedií. K poslouchání jsme měli čaj se sušenkami. V knihovnické literární čajovně nám bylo příjemně.

Děti nacvičily krátký kulturní program a navštívily domov seniorů DAS v Pavlovicích. Zazněla i ukázka z knihy Boženy Němcové: Babička. Čtení se starším občanům líbilo, tak jsme přijali pozvání na předvánoční návštěvu.

V úterý 11. října přijela do Pavlovic pražská spisovatelka Helena Beránková. V kulturním domě proběhly tři bloky autorského čtení s následnou besedou. Helena Beránková je autorkou knih pro dospělé i děti. V poslední době píše zejména silné příběhy pro děti a mládež, z kterých čtenáři získávají poučení a varování na různé nebezpečné životní situace. Posluchačům se podle kladných reakcí akce líbila.

IMG_1843.jpg

 

Týden knihoven (3. - 9. 10. 2022)

Začátek října patří tradičně Týdnu knihoven. Pro letošní rok chystáme:
1. Knihovnické lekce pro žáky školy
2. Setkání u kávy pro dospělé čtenáře
3. Pozvání seniorů do knihovny při příležitosti setkání v kulturním domě
4. Besedu se spisovatelkou Helenou Beránkovou

***

S knížkou do života (16. 9. 2022)

Páteční odpoledne 16. září bude patřit nejmladším občánkům naší obce a jejich rodinám.

Zástupci obce slavnostně přivítají malé děti v Pavlovicích u Přerova a předají jim krásné dárky. K uvítacímu balíčku patří i soubor drobností z projektu S knížkou do života.

*

Slavnostní setkání mladých čtenářů (7. 6. 2022)

V úterý 7. června proběhlo v obecním stanu setkání mladých čtenářů místní školy. Po úvodním slovu starosty obce proběhlo vyhlášení výsledků letošních čtenářských projektů.

Žáci první třídy dostali z rukou knihovníků krásnou knihu autorů Kláry Smolíkové a Petra Václavka - Dubánek a tajný vzkaz. Celá první třída se zapojila do projektu Knížka pro prvňáčka.

Žáci třetí třídy soutěžili v projektu Knižní klub o nejaktivnějšího čtenáře. Zapálené čtenáře vybíraly i ostatní třídy. Odměny byly získány z projektu rozvoje čtenářské gramotnosti, jehož součástí je i spolupráce s nakladatelstvím Albatros.

Akci doplnil i kulturní program. Všichni jsme si zazpívali a zatančili. Paní kuchařky upekly chutný zákusek, obecní úřad zakoupil nápoje a upomínkové dárečky pro děti.

Hezkému dopoledni přálo i slunečné počasí a dobrá nálada.

***

Májové čtení (4. 5. 2022)

Ve středu 4. května se přátelé literatury sešli při Májovém čtení u kávy. V klubovně knihovny v Pavlovicích jsme si četli u malého občerstvení texty k dokreslení květnové atmosféry, kdy vše v přírodě kvete a voní. Zazněla i témata vážná spojená se vzpomínkou na konec války jedné a válku probíhající v současnosti nedaleko od nás.

Od textů literárních autorů jsme přešli k vyprávění ze života a sousedské povídání. Setkání bylo velmi milé a příjemné.

***

Jarní básnění: Za hranice Záhoří a ještě dál (29. 4. 2022)

Jarní dny se nám hlásí v plném rozsahu a na přelomu dvou měsíců, kdy duben pomalu své brány zavíral, se v Knihovně v Pavlovicích u Přerova naopak otvíralo, a to v duchu poezie a přátelského veselí. V pátek 29. dubna u nás proběhl básnický večer s podtitulem Jarní básnění: Za hranice Záhoří a ještě dál. Mnoho Záhořanek a Záhořanů se tehdy sjelo z blízkého i dalekého okolí zpět do kraje, od něhož se geograficky možná stále vzdalují, ale jejich srdce rodný kraj neopustilo nikdy. Právě záhorská rozjařenost okořeněná láskou k poetičnu nám umožnila takovouto událost prožít a také si ji patřičně užít...

Celý text ZDE

***

Březen, měsíc čtenářů

Během března jsme se sešli v obecní knihovně v Pavlovicích na několika akcích spojených s MĚSÍCEM ČTENÁŘŮ.

Každá třída 1. stupně místní školy se zúčastnila programu podporující čtenářství. Hlavní aktivitou bylo samozřejmě čtení příběhů, dále pak tvoření a povídání u knihovnického čaje v klubovně. Pro všechny děti byl připraven i drobný dárek.

V knihovně se sešel i Čtenářský klub žáků 3. třídy a na návštěvu přišly i děti školní družiny.

Dospělí čtenáři se setkali při čtení u kávy a drobného občerstvení. Povídky různých autorů doplnilo povídání a sdělování osobních zážitků.

I v dalších měsících nás čekají zajímavé akce.

Na pátek 29. dubna připravujeme Básnický večer.

V úterý 3. května se zájemci mohou zúčastnit Májového čtení při kávě.

V pondělí 6. června proběhne ve velkém stanu u kulturního domu vyhodnocení nejaktivnějších čtenářů z řad žáků naší školy doplněné kulturním programem.

ZVEME VÁS DO KNIHOVNY!

0001.jpg

 

***

Noc s Andersenem 2022

V pátek 1. dubna 2022 se v Obecní knihovně v Pavlovicích konala již tradiční akce Noc s Andersenem.

Počasí bylo opravdu aprílové. Polojasná obloha se zamračila, pršelo, v nočních hodinách a ráno dokonce sněžilo. Navzdory nepřízni počasí jsme si užili zajímavý program.

V pět hodin odpoledne jsme se setkali s karimatkami, spacáky, polštářky, plyšáky a dobrotami od starostlivých maminek a tatínků.

Na začátek bylo připraveno malování s přerovským výtvarníkem a básníkem Lubomírem Dostálem. Tužky a pastelky oživily na papíře pohádkové postavičky.

Při malování nám vytrávilo. Počasí neumožňovalo sezení u táboráku a opékání v přírodě, využili jsme tedy prostory klubovny k přípravě studené kuchyně. Nákup dobrot sponzoroval vstřícný obecní úřad.

Po chutné večeři se konal soutěžní knihovnický kvíz, kde se prověřovaly čtenářské znalosti, ale i schopnost dedukce a improvizace.

Potom jsme se jako každoročně vydali na stezku odvahy v okolí knihovny. Strašidelné bytosti nahradili bývalí žáci naší školy a jejich přátelé. Postarali se o tajuplnou atmosféru noční cesty.

Po návratu nás čekal teplý čaj na zahřátí a strašidelný pohádkový příběh. Naplánovaná večerka se značně posunula, protože komu by se chtělo spát?

Ráno jsme se nasnídali a pak si pomalu začali své děti vyzvedávat rodiče.

Ohlas na akci byl pochvalný, tak se těšíme na příští rok!

IMG_3451.jpg

***

Knihovna v roce 2022

Vážení čtenáři,

v letopočtové číslici se sice jedna cifra proměnila, ovšem knihovna jede dál. Otevírací doba zůstává nezměněna, těšíme se na Vás každý pátek od 13 do 18 hodin. Kromě otevírací doby je ovšem připomenout několik záležitostí, které možná nevíte:

1) Antikvariát
V zadní společenské místnosti je vystaveno několik set vyřazených knih a jsou za malý příspěvek nabízeny jako antikvariátní zboží. Jde o rozličnou literaturu počínaje romány pro ženy, přes klasickou beletrii, až po dětské knížky. Zastavte se a obohaťte Vaši domácí knihovnu!

2) Pozoruhodné tituly
Sice jsme knihovna malá, přesto ale máme v nabídce mnoho rozličných odborných titulů, například: Meditace od Marca Aurelia (Filosofie), Sapiens - Stručné dějiny lidstva od Harrariho (Biologie, věda), Wim Hof - Ledový muž (Seberozvoj, otužování) a mnohé další.

3) Časopisy
Odebíráme i pravidelná periodika. Pro děti vychází každý měsíc Mateřídouška a každých 14 dní nový Čtyřlístek. Dospělým zase můžeme nabídnout měsíčních Živá Historie, zabývající se nejen obvyklými dějinnými fakty, ale také životy historických osobností, válkami, pozoruhodnými fakty a vynálezy. Součástí časopisu je i mnoho samostatně vypůjčitelných speciálů (např. Aztékové).

4) Meziknihovní výpůjční služba
Chcete se přečíst konkrétní knihu a není k sehnání doma, ani v knihkupectvích? Nevadí, stavte se za námi. Náš fond je sice malý, ale možnosti velké. Prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby Vám můžeme zařídit zapůjčení knih jak z Přerovské městské knihovny, tak například i z Olomoucké vědecké (a tam mají opravdu leccos). Tak neváhejte a přijďte se k nám poradit.

5) Jsme otevřeni novým nápadům
Tvoříte, vyrábíte, přednášíte či se chcete jakkoliv sebeprezentovat? Knihovní prostory Vám jsou naprosto zdarma k dispozici! Výstava, autorské či básnické čtení, prezentace, přednáška nebo pouhé posezení u sklenky lahodného moku je u nás možné. Napište nebo se zastavte.

Děkujeme za Vaši přízeň!

Vaši knihovníci Marie & Marek Henslovi

***


Pour féliciter 2022

Mnoho zdaru, štěstí a především načtené kvalitní literatury. Pokud Vám náhodou chybí inspirace ohledně novoročních předsevzení, pak vážně doporučujeme pravidelnou návštěvu naší Knihovny. Věřte nám, stojí to za to!

normal_pf-novorocni-prani-na-sirku-zdarma-201.jpg

 ***

Antikvariát (1. 12. 2021)

Vážení čtenáři!

V době obvyklé půjčovací doby knihovny, můžete navštívit i antikvariát z vyřazených knih.

Zakoupením těchto knih přispějete na nákup materiálu pro výtvarné dílničky, které doprovází pravidelné knihovnické lekce pořádané pro žáky naší školy. Čáska, kterou přispějete, je dobrovolná.

IMG_3391.jpg

 ***


Plánované akce knihovny v Pavlovicích na rok 2022

I pro letošní rok chystáme pro návštěvníky naší knihovny zajímavé programy doplňující čtenářské aktivity.

Knihovnické lekce
Dva pondělky v měsíci jsou věnovány knihovnickým lekcím pro žáky prvního stupně naší školy. Prezentace knih a navazující tvořivé činnosti prohlubují plán rozvoje čtenářské gramotnosti a doplňují program Čtenářského klubu.

Březen, měsíc čtenářů
V březnu se zapojíme do akcí Měsíce čtenářů.

Noc s Andersenem
V pátek 1. dubna se nejmladší čtenáři zúčastní Noci s Andersenem. Pohádky, stezka odvahy a mnohé další aktivity za účelem vytvoření atmosféry magické noci a nezapomenutelného zážitku.

Půjčování s punčováním
Knihovnický rok ukončuje Půjčování s punčováním 16. prosince. Snad nám to tentokrát pandemická situace dovolí.

S knížkou do života
Knihovna se účastní programu S knihou do života a bude se snažit přichystat pro čtenáře i další zajímavé akce.

 ***

 

  

Pro přehled událostí aktuálních i minulých klikněte zde.

 

 *** 

Nezapomeňte, že i v dnešní uspěchané době platí citát J. Ruskina:
Knihy jsou lidem tím, čím jsou perutě ptákům.

 

knihovna

Výpůjční doba

Pátek 13:00 - 18:00

18. 11. Zkrácená otevírací doba: 13:00 - 17:00

25. 11. Zavřeno (Knihovna otevřena v náhradním termínu: Čtvrtek 24. 11.)

30. 12. Zavřeno (Vánoční prázdniny)

Registrační poplatek

Registrační poplatek v roce 2022 činí 30 Kč.

Tento poplatek je nutné zaplatit při první nebo druhé návštěvě knihovny.

Napište nám!

knihovna.pavlovice@seznam.cz

 

http://www.knihovnaprerov.cz/index.php

olomouc- Logo 4 FM[3].jpg

Ocenění knihovna roku 2008

Návštěvnost stránek

041155