22. 10. Sabina

Zítra: Teodor

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Obec > Události obce > Události - akce roku 2010

Události - akce roku 2010

PROSINEC

31.12. Silvestr v Prusínkách

Občané Pavlovic se v Prusínkách sešli u příležitosti posledního dne v roce, aby společně při vánočním punči oslavili příchod nového roku.

28.12. Vánoční koncert Moravské Veselky

Vánoční koncert Moravské Veselky
Po řadě koncertů, které proběhly v adventní době v kostele sv. Jilljí, byl uskutečněn poslední vánoční koncert dechové hudby Moravská Veselka, tentokrát v prostorách kulturního domu.

Setkání u vánočního stromu

Setkání u vánočního stromu
Na Štědrý den jsme se společně setkali se spoluobčany a popřáli si k Vánocům a Novému roku. Při poslechu koled jsme popíjeli vánoční punč, pojídali cukroví a rozjímali....

5.12.2010 Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka
Mikuláš s čerty a anděly zavítal i mezi hodné pavlovické děti a odměnil je dárečky. Nezapomněl ani na naše kamarády v dětském domově v Lipníku.

27.-28.11. První adventní víkend

Advent je obdobím očekávání, setkávání a rozjímání....

knihovna www.doc

LISTOPAD

25.11.2010  Převzetí ocenění v rámci soutěže Obec přátelská rodině

Převzetí ocenění v rámci soutěže Obec přátelská rodině
V sídle Parlamentu ČR převzali zástupci naší obce spolu se zástupci Centra pro rodinu Ráj z rukou ministra práce a sociálních věcí J. Drábka ocenění za získání 3. místa v soutěže Obec přátelská rodině.

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce

USNESEN_.DOC[1].doc

ŘÍJEN

92. výročí vzniku samostatné ČR

92. výročí vzniku samostatné ČR
K tomuto výročí se občané obce sešli u Lípy Svobody. Po zaznění státní hymny a projevu starosty následovalo kulturní vystoupení dětí z MŠ. Poté následoval průvod obcí, ve kterém nechyběly děti s lampiony. Po krátkém zastavení u pomníku padlých, kde byla položena kytice, průvod směřoval na hřiště. Po zapálení vatry si děti i dospělí mohli opéci špekáček a zahřát se lahodným svařáčkem nebo čajem.

Setkání se seniory

Setkání se seniory
Tak jako každoročně, tak i letos uspořádala Obec Pavlovice u Přerova v měsíci říjnu - měsíci seniorů - besedu se staršími spoluobčany obce. Po kulturním vystoupení dětí ze základní školy dostal prostor pro své čáry a kouzla opravdický kouzelník. Starosta podal informaci o uskutečněných investičních akcích, místostarostka obce představila další aktivity, na které přítomné pozvala. Po diskusi nastoupilo na podium hudební duo Rytmus 10 manželů Jurečkových, které svými nádhernými melodiemi nenechalo v klidu nejednoho z přítomných. Do tanečního rytmu se zpočátku zapojili jen ti nejodvážnější. Po chviličce prozpěvování seniorky sevřely v kruhu pana starostu, který musel všechny protančit. Někteří vytrvali do pozdních nočních hodin, což je známkou toho, že se cítili dobře. Bylo nám opravdovým potěšením, že se senioři v takovém počtu sešli, ve společnosti svých vrstevníků na chviličku zapomněli na svá trápení a zdravotní problémy.

16.-17.10. Volby do obecního zastupitelstva

12.10.2010 Návštěva hodnotitelské komise Obec přátelská rodině

Návštěva hodnotitelské komise Obec přátelská rodině
Byli jsme poctěni návštěvou komise MPSV v rámci soutěže Obec přátelská rodině, protože jsme postoupili mezi čtyři nejlepší obce v rámci velikostní kategorie - 500 - 2000 obyvatel. Představili jsme naše aktivity pro děti, seniory i pro celé rodiny, které pořádá obec, spolky, sdružení a organizace v obci a ukázali, jak funguje mezigenerační soužití v obci. Výsledky budou známy do konce měsíce října.

ZÁŘÍ

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku
Tradiční zahájení školního roku proběhlo v kulturním domě za účasti žáků, jejich rodičů a dalších hostů. Poté se všichni odebrali k nově rekonstruované budově I. stupně ZŠ, kde starosta obce odevzdal slavnostně budovu školy do užívání řediteli školy.

4.-5.9 2010 Hodové slavnosti

Hodové slavnosti
Tradičně bohatý kulturní program nabídla obec Pavlovice u Přerova v rámci hodů. Sobotní dopoledne patřilo sportu – mladší žáci z Pavlovic sehráli turnaj v kopané. A že se jim dařilo, o tom svědčí získané 2. místo v turnaji. Od 14 hodin se otevřela vrata hasičské zbrojnice, kde byly promítány snímky ze života hasičů. Při výtečném uzeném a chlazeném moku se přítomní příjemně bavili. Na hody v Pavlovicích nesmí chybět ani Den otevřených dveří v knihovně. Tentokrát jsme pro návštěvníky připravili výstavu obrazů J. Světlíka, Jaroslava Černockého, výtvarné práce uživatelů Domova A. Skeneho, Centra pro rodinu Ráj a občanů naší obce.Mohli jsme se také pochlubit nově upravenou knihovnou, na jejímž vyšperkování se podíleli všichni. Od dětí, přes řemeslníky až po seniory. V návštěvní knize nám napsali: "Knihovna voní novotou a čpí životem". Jsme rádi, že se " duch knihovny" nevytratil zároveň s provedenými změnami, ale podle využití všech prostorů je nám i nadále příznivě nakloněn.

Hodové slavnosti
Večer patřil jako vždy – hudbě a tanci. Někteří dali přednost předhodové zábavě v Alfa baru, ti ostatní se zahřívali při písničkách skupiny Big Mžik. Nedělní ráno začalo budíčkem s Moravskou Veselkou a mažoretkami v Prusínkách. Průvod,ve kterém nechyběli sportovci, hasiči a děvčata v záhorských krojích pomalu procházel obcí a došel až ke kostelu. Za zvuku fanfár vstoupili hasiči v čele s obecním praporem, zástupci obce a další účastnici na mši svatou.
Hudební zastavení s vystoupením mažoretek bylo krásnou tečkou slavnostního rána. Neděle nabízela další programy pro všechny kategorie – od 10 hodin probíhala výstava Centra pro rodinu „Jak se žije v mateřských centrech“, její součástí bylo tvoření, soutěže a hry pro děti, od 14 hodin výstava „Malé školní muzeum“ a zároveň byla umožněna prohlídka školy I. stupně, která prošla rekonstrukcí – vznikla nová třída a nové sociální zázemí žáků i učitelů včetně bezbariérového vstupu s šatnami a kabinet pro učitele. Cena zakázky činila 4,3 mil. Kč , na větší polovinu jsme získali dotace z Leader a z MMR za získání Bílé stuhy v soutěži Vesnice roku 2009. .

Hodové slavnosti
I druhý hodový den mohli návštěvníci zavítat do knihovny, zahřát se chutným čajíčkem a zakoupit si za symbolickou cenu vyřazené knihy. Také „hasičárna“ nabízela svůj program a linoucí se vůně z udírny lákala k zastavení.
Ani druhý hodový den nebyla nouze o sportovní aktivity – žáci a muži sehráli zápas s mužstvem z Újezdce, dorost přátelský zápas s Viktorií Přerov. Sluníčko, které odpoledne konečně vykouklo, nalákalo návštěvníky na „Pavlovické hody na zámku“, kde se mohli, zvláště naši starší spoluobčané, pobavit s orchestrem ZUŠ Lipník – Leopardy a navštívit galerii, kterou obec společně s Domovem A. Skeneho zbudovala.
Podle houfu návštěvníků, kteří naší obcí procházeli, jsme usoudili, že se hodové dny vydařily a lidé byli spokojeni.

Vysílání České televize - Otázky Václava Moravce

Vysílání České televize - Otázky Václava Moravce
Středem dění se stal v úterý 14. září kulturní dům v Pavlovicích u Přerova. Natáčely se tu speciální předvolební Otázky Václava Moravce, které se tentokrát týkaly mimo jiné i financování malých obcí. Tým České televize si původně vybral pro natáčení sousední Tučín, který se v roce 2009 stal Vesnicí roku a letos skončil mezi dvanácti finalisty obdobné evropské soutěže. V Tučíně ale kulturní sál rekonstruují a proto uvítali přátelskou výpomoc od Pavlovic.

Václav Moravec si do svého pořadu pozval náměstka ministra financí pro veřejné rozpočty Jana Gregora, hejtmana Jihomoravského kraje a předsedu Asociace krajů Michala Haška, předsedu Svazu měst a obcí Oldřicha Vlasáka a také starostu Tučína Jiřího Řezníčka a starostu Pavlovic u Přerova Vlastimila Biu. Starostové dostali před natáčením seznam okruhů, kterým se diskuse bude věnovat. Kromě blížících se komunálních voleb to byl zejména nedostatek veřejných peněz, přerozdělování daní a zadluženost obcí. Do „kotle“ v pavlovickém kulturním domě přišla v úterý více než stovka lidí. Václav Moravec sršel humorem a netajil se tím, že se mu v malé obci natáčelo lépe než v Praze. Na otázku, co jej u nás nejvíce překvapilo, odpověděl: „Já si myslím, že k takovým příjemným obcím, jako jsou Pavlovice nebo Tučín, patří sounáležitost lidí, kteří tam žijí. Všichni se tam znají a tvoří takovou pospolitost. To je na těch vesnicích velmi milé a příjemné, že to není anonymní ve srovnání s Prahou.“

16.-18.9.2010 Seminář knihovníků z celé ČR

Seminář knihovníků z celé ČR
Obec hostila cca 50 knihovníků z celé ČR v rámci pořádaného semináře "Co venkovské knihovny umějí a mohou "u příležitosti ocenění Knihovnou roku 2008. Dále - viz obecní knihovna

Cyklistický desetiboj

Cyklistický desetiboj
Vozítka všeho druhu - malá i velká kola a také koloběžky společně s jejich "řidiči" se dostavila k pokoření disciplín cyklistického desetiboje. Za svůj výkon obdrželi všichni soutěžící krásné diplomy a hodnotné dárky.

ČERVENEC - SRPEN

Převzetí ocenění v soutěži Vesnice roku 2010

Převzetí ocenění v soutěži Vesnice roku 2010
Zástupci obce dne 30.7.2010 převzali ve vítězné
obci Vikýřovice ocenění - 2. místo v soutěži
Vesnice roku spolu s poukázkou na finanční
hotovost 100 tis. Kč.

Rekonstrukce budovy 1. stupně ZŠ

Rekonstrukce budovy 1. stupně ZŠ
V závěru měsíce června bylo započato s opravou
budovy ZŠ č.p. 90. Vznikne nová třída
z prostor zdravotního střediska, nové
sociální zázemí žáků i učitelů, nový bez-
bariérový vstup s šatnami a kabinet pro
učitele. Cena zakázky je 4,3 mil. Kč, na
větší polovinu jsme získali dotace
Leader a z MMR za získání Bílé stuhy
v soutěži Vesnice roku 2009.

ČERVEN

minibus Fiat
Obec zakoupila 9-ti místný minibus Fiat
Ducato pro potřeby obce, spolků a organizací v obci.
Hlavně bude využíván pro přepravu mladých hasičů
a sportovců. Způsob používání řeší směrnice
č.1/2010.

4.6. Vítání občánků

Vítání občánků
V zasedací místnosti OÚ jsme slavnostně přivítali naše nové občánky - děti narozené v roce 2009.

9.6. Návštěva Dětského domova v Lipníku n. B.

Návštěva Dětského domova v Lipníku n. B.
Z finančních prostředků projektu Knihovna 21. století jsme zakoupili knihy a hračky pro naše kamarády v dětském domově k jejich svátku. Prožili jsme krásné odpoledne společným povídáním a čtením pohádek a snad zahlédli v očích těch nejmenších jiskřičky štěstí. Pozvali jsme naše malé přátele na prázdninové akce u nás.

17. 6. Presentace obce v rámci soutěže Vesnice roku

Presentace obce v rámci soutěže Vesnice roku
Obec společně se zástupci spolky, sdruženími a organizacemi v obci presentovala svou činnost. Místem setkání se tentokrát stal Domov Alfréda Skeneho.

19.6. 21. ročník Hudebních Pavlovic Václava Drábka

21. ročník Hudebních Pavlovic Václava Drábka

Hudebni_rok_pozvanka[1].pdf

KVĚTEN

Poutní cesta s naučnou stezkou Svatý Kopeček - Svatý Hostýn

Matice svatokopecká, o. s. působící při bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku slavnostně otevřela v těchto dnech poutní cestu s naučnou stezkou ze Svatého Kopečka na Svatý Hostýn. Cesta v délce asi 50 km je doplněna 20 panely s informačními tabulemi, které obsahují údaje o místě, kde se panel nachází. Procházejícím je poskytnut důvod k zamyšlení, poučení a tip na bližší poznání dané lokality. Akce je zrealizována k připomenutí a oslavě 15.výročí návštěvy papeže Jana Pavla II. na Svatém Kopečku a měla by současně v dané lokalitě přispět k rozšíření cestovního ruchu.
V naší obci se panel nachází u sochy P. Marie Svatokopecké - u zastávky autobusu směrem na Hradčany.

Setkání starostek a místostarostek

Dne 11.5. proběhlo setkání starostek a místostarostek s představiteli Olomouckého kraje. V hotelu FLORA se sešla více jak stovka žen, které jsou zastoupeny ve vedení obcí. Po úvodních slovech hejtmana a jeho náměstků byl do programu zařazen krátký seminář o komunikaci s názornými ukázkami. K příjemné atmosféře přiispěla i moderátorská dvojice Eva Jurinová a Zbyněk Merunka.

Děti babičkám

Děti babičkám
U příležitosti svátku matek byl uspořádán ve spolupráci se ZŠ a MŠ v Pavlovicích u Přerova dne 5. května kulturní program pro naše babičky. Po shlédnutí vystoupení dětí z MŠ si naše "babičky" připomněly formou promítaných snímků své školní začátky v pavlovické škole, rozpoznávaly na nich své děti i vnoučata. Bylo to velmi pěkně strávené odpoledne za přítomnosti několika generací.

DUBEN

Vzhledem k rekonstrukci obecní knihovny byly prováděny v průběhu měsíce dubna práce na znovuobnovení činnosti knihovny.

BŘEZEN

Čisté jaro v Pavlovicích

Čisté jaro v Pavlovicích
Obec Pavlovice u Přerova spolu s Centrem pro rodinu, SDH, TJ Sokol, Rybářským spolkem Duhová šupina a také několika občanů se zúčastnilo úklidu obce, zejména jejího centra, tj. kolem kostela, pomníku padlých, kulturmího domu, hřbitova, hřiště a prodejny Jednoty. Brigády se zúčastnilo cca 50 dospělých včetně dětí. Všichni zúčastnění se nakonec mohli zakousnout do lahodné klobásky z udírny, které připravili místní hasiči. Děkujeme všem, kteří se zasloužili o úklid odpadků a dalších nečistot v areálu obce.

Velikonoční výstava

Velikonoční výstava
V prostorách kulturního domu proběhla ve dnech 20. - 21.3. v době od 14.00 do 17.00 hodin Velikonoční výstava suchých vazeb s velikonoční a jarní tématikou. Součástí byla i tvořivá velikonoční dílna pro děti.

Týden čtení

Týden čtení
V rámci měsíce března - měsíce čtenářů byl zahájen dne 8. března Týden čtení besedou s představiteli obce. Starosta obce přivítal v nově rekonstruovaných prostorách všechny přítomné. Společně s pamětníkem Ing. B. Masařem je seznámili s historií naší obce. Na ně navázala místostarostka obce povídáním o zvycích v dávných dobách, jak je zaznamenali naši předchůdci v kronikách. A jaké by to bylo "čtení", kdyby se zde opravdu nečetlo. Připravila si humorný fejeton spisovatelky Petry Braunové o knihovnách a knihovnicích. Příjemné odpoledne bylo završeno předáním kytičky od starosty obce všem ženám a dívkám u příležitosti Mezinárodního dne žen.

ÚNOR

28.2. Dětské šibřinky

Dětské šibřinky
Jako každoročně, tak i letos patřila neděle po sousedském plese reji našich dětí, které se představily v kostýmech berušek, vodníků, princezen, čertíků a dalších pohádkových bytostí. Nechyběly soutěže pro děti, kulturní program v podobě tanečních vystoupení břišních tanečnic z Centra pro rodinu a mažoretek z Bystřice p. H. a samozřejmě bohatá tombola.

27.2. Sousedský ples

Sousedský ples
Dne 27.2.2010 proběhl v prostorách kulturního domu tradiční sousedský ples. Těší nás velmi vysoká návštěvnost, která svědčí o jeho oblibě jak místními občany, tak občany ze sousedních obcí.

Slavnostní otevření Babyboxu v Nemocnici v Přerově

Dne 9. února se místostarostka obce zúčastnila slavnostního setkání u příležitosti otevření Babyboxu v Nemocnici v Přerově. Také naše obec zaslala finanční příspěvek na tento babybox.

Divadelní představení

Dne 6. února vystoupil v našem kulturním domě divadelní soubor z Dřevohostic s divadelní fraškou Kouzlo domova.

Natáčení do rozhlasu Radia Olomouc

Ve středu 3. února probíhalo v obci natáčení do pořadu radia Olomouc s názvem "Dobré ráno z Pavlovic u Přerova". Vysílání se uskuteční dne 11. února od 5.00 hod. na stanici radia Olomouc.

Setkání zástupců spolků a sdružení

Ve středu dne 3. února se z podnětu obce konalo společné setkání zástupců spolků, sdružení, knihovny, ZŠ a MŠ v Pavlovicích za účelem vytvoření Kalendáře kulturních, sportovních a společenských akcí na rok 2010.

LEDEN

29. 1. 2010 Jednání v Prószkówe

Starosta obce se s dalšími zástupci MAS Záhoří Bečva zúčastnil pracovního setkání v polském Prószkówe, kde byly řešeny konkrétní otázky další spolupráce obou regionů.

Vánoční koncert v rámci akce Vánoční moravsko-slezské koledování

Vánoční koncert v rámci akce Vánoční moravsko-slezské koledování
V neděli dne 10. ledna 2010 se zástupci MAS Záhoří Bečva včetně zástupců naší obce zúčastnili spolu s Moravskou Veselkou vánočního koncertu v Polsku v rámci společné akce Vánoční moravsko-slezské koledování.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
Muzeum Prosenice zve na výstavu "Krása hanáckého folkloru"
28
Muzeum Prosenice zve na výstavu "Krása hanáckého folkloru"
29
Muzeum Prosenice zve na výstavu "Krása hanáckého folkloru"
30
Muzeum Prosenice zve na výstavu "Krása hanáckého folkloru"
1
Muzeum Prosenice zve na výstavu "Krása hanáckého folkloru"
2
Muzeum Prosenice zve na výstavu "Krása hanáckého folkloru"
3
Muzeum Prosenice zve na výstavu "Krása hanáckého folkloru"
4
Muzeum Prosenice zve na výstavu "Krása hanáckého folkloru"
5
Muzeum Prosenice zve na výstavu "Krása hanáckého folkloru"
6
Muzeum Prosenice zve na výstavu "Krása hanáckého folkloru"
7
Muzeum Prosenice zve na výstavu "Krása hanáckého folkloru"
8
Muzeum Prosenice zve na výstavu "Krása hanáckého folkloru"
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021
9
Muzeum Prosenice zve na výstavu "Krása hanáckého folkloru"
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021
10
Muzeum Prosenice zve na výstavu "Krása hanáckého folkloru"
11
Muzeum Prosenice zve na výstavu "Krása hanáckého folkloru"
12
Muzeum Prosenice zve na výstavu "Krása hanáckého folkloru"
13
Muzeum Prosenice zve na výstavu "Krása hanáckého folkloru"
14
Muzeum Prosenice zve na výstavu "Krása hanáckého folkloru"
15
Muzeum Prosenice zve na výstavu "Krása hanáckého folkloru"
16
Muzeum Prosenice zve na výstavu "Krása hanáckého folkloru"
17
Muzeum Prosenice zve na výstavu "Krása hanáckého folkloru"
18
Muzeum Prosenice zve na výstavu "Krása hanáckého folkloru"
19
Muzeum Prosenice zve na výstavu "Krása hanáckého folkloru"
20
Muzeum Prosenice zve na výstavu "Krása hanáckého folkloru"
21
Muzeum Prosenice zve na výstavu "Krása hanáckého folkloru"
22
Muzeum Prosenice zve na výstavu "Krása hanáckého folkloru"
23
Muzeum Prosenice zve na výstavu "Krása hanáckého folkloru"
24
Muzeum Prosenice zve na výstavu "Krása hanáckého folkloru"
25
Muzeum Prosenice zve na výstavu "Krása hanáckého folkloru"
26
Muzeum Prosenice zve na výstavu "Krása hanáckého folkloru"
27
Muzeum Prosenice zve na výstavu "Krása hanáckého folkloru"
28
Muzeum Prosenice zve na výstavu "Krása hanáckého folkloru"
29
Muzeum Prosenice zve na výstavu "Krása hanáckého folkloru"
30
Muzeum Prosenice zve na výstavu "Krása hanáckého folkloru"
31
Muzeum Prosenice zve na výstavu "Krása hanáckého folkloru"

Návštěvnost stránek

308241