5. 2. Dobromila

Zítra: Vanda
Drobečková navigace

Obec > Události obce > Události - akce roku 2010

Události - akce roku 2010

PROSINEC

31.12. Silvestr v Prusínkách

Občané Pavlovic se v Prusínkách sešli u příležitosti posledního dne v roce, aby společně při vánočním punči oslavili příchod nového roku.

28.12. Vánoční koncert Moravské Veselky

Vánoční koncert Moravské Veselky
Po řadě koncertů, které proběhly v adventní době v kostele sv. Jilljí, byl uskutečněn poslední vánoční koncert dechové hudby Moravská Veselka, tentokrát v prostorách kulturního domu.

Setkání u vánočního stromu

Setkání u vánočního stromu
Na Štědrý den jsme se společně setkali se spoluobčany a popřáli si k Vánocům a Novému roku. Při poslechu koled jsme popíjeli vánoční punč, pojídali cukroví a rozjímali....

5.12.2010 Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka
Mikuláš s čerty a anděly zavítal i mezi hodné pavlovické děti a odměnil je dárečky. Nezapomněl ani na naše kamarády v dětském domově v Lipníku.

27.-28.11. První adventní víkend

Advent je obdobím očekávání, setkávání a rozjímání....

knihovna www.doc

LISTOPAD

25.11.2010  Převzetí ocenění v rámci soutěže Obec přátelská rodině

Převzetí ocenění v rámci soutěže Obec přátelská rodině
V sídle Parlamentu ČR převzali zástupci naší obce spolu se zástupci Centra pro rodinu Ráj z rukou ministra práce a sociálních věcí J. Drábka ocenění za získání 3. místa v soutěže Obec přátelská rodině.

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce

USNESEN_.DOC[1].doc

ŘÍJEN

92. výročí vzniku samostatné ČR

92. výročí vzniku samostatné ČR
K tomuto výročí se občané obce sešli u Lípy Svobody. Po zaznění státní hymny a projevu starosty následovalo kulturní vystoupení dětí z MŠ. Poté následoval průvod obcí, ve kterém nechyběly děti s lampiony. Po krátkém zastavení u pomníku padlých, kde byla položena kytice, průvod směřoval na hřiště. Po zapálení vatry si děti i dospělí mohli opéci špekáček a zahřát se lahodným svařáčkem nebo čajem.

Setkání se seniory

Setkání se seniory
Tak jako každoročně, tak i letos uspořádala Obec Pavlovice u Přerova v měsíci říjnu - měsíci seniorů - besedu se staršími spoluobčany obce. Po kulturním vystoupení dětí ze základní školy dostal prostor pro své čáry a kouzla opravdický kouzelník. Starosta podal informaci o uskutečněných investičních akcích, místostarostka obce představila další aktivity, na které přítomné pozvala. Po diskusi nastoupilo na podium hudební duo Rytmus 10 manželů Jurečkových, které svými nádhernými melodiemi nenechalo v klidu nejednoho z přítomných. Do tanečního rytmu se zpočátku zapojili jen ti nejodvážnější. Po chviličce prozpěvování seniorky sevřely v kruhu pana starostu, který musel všechny protančit. Někteří vytrvali do pozdních nočních hodin, což je známkou toho, že se cítili dobře. Bylo nám opravdovým potěšením, že se senioři v takovém počtu sešli, ve společnosti svých vrstevníků na chviličku zapomněli na svá trápení a zdravotní problémy.

16.-17.10. Volby do obecního zastupitelstva

12.10.2010 Návštěva hodnotitelské komise Obec přátelská rodině

Návštěva hodnotitelské komise Obec přátelská rodině
Byli jsme poctěni návštěvou komise MPSV v rámci soutěže Obec přátelská rodině, protože jsme postoupili mezi čtyři nejlepší obce v rámci velikostní kategorie - 500 - 2000 obyvatel. Představili jsme naše aktivity pro děti, seniory i pro celé rodiny, které pořádá obec, spolky, sdružení a organizace v obci a ukázali, jak funguje mezigenerační soužití v obci. Výsledky budou známy do konce měsíce října.

ZÁŘÍ

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku
Tradiční zahájení školního roku proběhlo v kulturním domě za účasti žáků, jejich rodičů a dalších hostů. Poté se všichni odebrali k nově rekonstruované budově I. stupně ZŠ, kde starosta obce odevzdal slavnostně budovu školy do užívání řediteli školy.

4.-5.9 2010 Hodové slavnosti

Hodové slavnosti
Tradičně bohatý kulturní program nabídla obec Pavlovice u Přerova v rámci hodů. Sobotní dopoledne patřilo sportu – mladší žáci z Pavlovic sehráli turnaj v kopané. A že se jim dařilo, o tom svědčí získané 2. místo v turnaji. Od 14 hodin se otevřela vrata hasičské zbrojnice, kde byly promítány snímky ze života hasičů. Při výtečném uzeném a chlazeném moku se přítomní příjemně bavili. Na hody v Pavlovicích nesmí chybět ani Den otevřených dveří v knihovně. Tentokrát jsme pro návštěvníky připravili výstavu obrazů J. Světlíka, Jaroslava Černockého, výtvarné práce uživatelů Domova A. Skeneho, Centra pro rodinu Ráj a občanů naší obce.Mohli jsme se také pochlubit nově upravenou knihovnou, na jejímž vyšperkování se podíleli všichni. Od dětí, přes řemeslníky až po seniory. V návštěvní knize nám napsali: "Knihovna voní novotou a čpí životem". Jsme rádi, že se " duch knihovny" nevytratil zároveň s provedenými změnami, ale podle využití všech prostorů je nám i nadále příznivě nakloněn.

Hodové slavnosti
Večer patřil jako vždy – hudbě a tanci. Někteří dali přednost předhodové zábavě v Alfa baru, ti ostatní se zahřívali při písničkách skupiny Big Mžik. Nedělní ráno začalo budíčkem s Moravskou Veselkou a mažoretkami v Prusínkách. Průvod,ve kterém nechyběli sportovci, hasiči a děvčata v záhorských krojích pomalu procházel obcí a došel až ke kostelu. Za zvuku fanfár vstoupili hasiči v čele s obecním praporem, zástupci obce a další účastnici na mši svatou.
Hudební zastavení s vystoupením mažoretek bylo krásnou tečkou slavnostního rána. Neděle nabízela další programy pro všechny kategorie – od 10 hodin probíhala výstava Centra pro rodinu „Jak se žije v mateřských centrech“, její součástí bylo tvoření, soutěže a hry pro děti, od 14 hodin výstava „Malé školní muzeum“ a zároveň byla umožněna prohlídka školy I. stupně, která prošla rekonstrukcí – vznikla nová třída a nové sociální zázemí žáků i učitelů včetně bezbariérového vstupu s šatnami a kabinet pro učitele. Cena zakázky činila 4,3 mil. Kč , na větší polovinu jsme získali dotace z Leader a z MMR za získání Bílé stuhy v soutěži Vesnice roku 2009. .

Hodové slavnosti
I druhý hodový den mohli návštěvníci zavítat do knihovny, zahřát se chutným čajíčkem a zakoupit si za symbolickou cenu vyřazené knihy. Také „hasičárna“ nabízela svůj program a linoucí se vůně z udírny lákala k zastavení.
Ani druhý hodový den nebyla nouze o sportovní aktivity – žáci a muži sehráli zápas s mužstvem z Újezdce, dorost přátelský zápas s Viktorií Přerov. Sluníčko, které odpoledne konečně vykouklo, nalákalo návštěvníky na „Pavlovické hody na zámku“, kde se mohli, zvláště naši starší spoluobčané, pobavit s orchestrem ZUŠ Lipník – Leopardy a navštívit galerii, kterou obec společně s Domovem A. Skeneho zbudovala.
Podle houfu návštěvníků, kteří naší obcí procházeli, jsme usoudili, že se hodové dny vydařily a lidé byli spokojeni.

Vysílání České televize - Otázky Václava Moravce

Vysílání České televize - Otázky Václava Moravce
Středem dění se stal v úterý 14. září kulturní dům v Pavlovicích u Přerova. Natáčely se tu speciální předvolební Otázky Václava Moravce, které se tentokrát týkaly mimo jiné i financování malých obcí. Tým České televize si původně vybral pro natáčení sousední Tučín, který se v roce 2009 stal Vesnicí roku a letos skončil mezi dvanácti finalisty obdobné evropské soutěže. V Tučíně ale kulturní sál rekonstruují a proto uvítali přátelskou výpomoc od Pavlovic.

Václav Moravec si do svého pořadu pozval náměstka ministra financí pro veřejné rozpočty Jana Gregora, hejtmana Jihomoravského kraje a předsedu Asociace krajů Michala Haška, předsedu Svazu měst a obcí Oldřicha Vlasáka a také starostu Tučína Jiřího Řezníčka a starostu Pavlovic u Přerova Vlastimila Biu. Starostové dostali před natáčením seznam okruhů, kterým se diskuse bude věnovat. Kromě blížících se komunálních voleb to byl zejména nedostatek veřejných peněz, přerozdělování daní a zadluženost obcí. Do „kotle“ v pavlovickém kulturním domě přišla v úterý více než stovka lidí. Václav Moravec sršel humorem a netajil se tím, že se mu v malé obci natáčelo lépe než v Praze. Na otázku, co jej u nás nejvíce překvapilo, odpověděl: „Já si myslím, že k takovým příjemným obcím, jako jsou Pavlovice nebo Tučín, patří sounáležitost lidí, kteří tam žijí. Všichni se tam znají a tvoří takovou pospolitost. To je na těch vesnicích velmi milé a příjemné, že to není anonymní ve srovnání s Prahou.“

16.-18.9.2010 Seminář knihovníků z celé ČR

Seminář knihovníků z celé ČR
Obec hostila cca 50 knihovníků z celé ČR v rámci pořádaného semináře "Co venkovské knihovny umějí a mohou "u příležitosti ocenění Knihovnou roku 2008. Dále - viz obecní knihovna

Cyklistický desetiboj

Cyklistický desetiboj
Vozítka všeho druhu - malá i velká kola a také koloběžky společně s jejich "řidiči" se dostavila k pokoření disciplín cyklistického desetiboje. Za svůj výkon obdrželi všichni soutěžící krásné diplomy a hodnotné dárky.

ČERVENEC - SRPEN

Převzetí ocenění v soutěži Vesnice roku 2010

Převzetí ocenění v soutěži Vesnice roku 2010
Zástupci obce dne 30.7.2010 převzali ve vítězné
obci Vikýřovice ocenění - 2. místo v soutěži
Vesnice roku spolu s poukázkou na finanční
hotovost 100 tis. Kč.

Rekonstrukce budovy 1. stupně ZŠ

Rekonstrukce budovy 1. stupně ZŠ
V závěru měsíce června bylo započato s opravou
budovy ZŠ č.p. 90. Vznikne nová třída
z prostor zdravotního střediska, nové
sociální zázemí žáků i učitelů, nový bez-
bariérový vstup s šatnami a kabinet pro
učitele. Cena zakázky je 4,3 mil. Kč, na
větší polovinu jsme získali dotace
Leader a z MMR za získání Bílé stuhy
v soutěži Vesnice roku 2009.

ČERVEN

minibus Fiat
Obec zakoupila 9-ti místný minibus Fiat
Ducato pro potřeby obce, spolků a organizací v obci.
Hlavně bude využíván pro přepravu mladých hasičů
a sportovců. Způsob používání řeší směrnice
č.1/2010.

4.6. Vítání občánků

Vítání občánků
V zasedací místnosti OÚ jsme slavnostně přivítali naše nové občánky - děti narozené v roce 2009.

9.6. Návštěva Dětského domova v Lipníku n. B.

Návštěva Dětského domova v Lipníku n. B.
Z finančních prostředků projektu Knihovna 21. století jsme zakoupili knihy a hračky pro naše kamarády v dětském domově k jejich svátku. Prožili jsme krásné odpoledne společným povídáním a čtením pohádek a snad zahlédli v očích těch nejmenších jiskřičky štěstí. Pozvali jsme naše malé přátele na prázdninové akce u nás.

17. 6. Presentace obce v rámci soutěže Vesnice roku

Presentace obce v rámci soutěže Vesnice roku
Obec společně se zástupci spolky, sdruženími a organizacemi v obci presentovala svou činnost. Místem setkání se tentokrát stal Domov Alfréda Skeneho.

19.6. 21. ročník Hudebních Pavlovic Václava Drábka

21. ročník Hudebních Pavlovic Václava Drábka

Hudebni_rok_pozvanka[1].pdf

KVĚTEN

Poutní cesta s naučnou stezkou Svatý Kopeček - Svatý Hostýn

Matice svatokopecká, o. s. působící při bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku slavnostně otevřela v těchto dnech poutní cestu s naučnou stezkou ze Svatého Kopečka na Svatý Hostýn. Cesta v délce asi 50 km je doplněna 20 panely s informačními tabulemi, které obsahují údaje o místě, kde se panel nachází. Procházejícím je poskytnut důvod k zamyšlení, poučení a tip na bližší poznání dané lokality. Akce je zrealizována k připomenutí a oslavě 15.výročí návštěvy papeže Jana Pavla II. na Svatém Kopečku a měla by současně v dané lokalitě přispět k rozšíření cestovního ruchu.
V naší obci se panel nachází u sochy P. Marie Svatokopecké - u zastávky autobusu směrem na Hradčany.

Setkání starostek a místostarostek

Dne 11.5. proběhlo setkání starostek a místostarostek s představiteli Olomouckého kraje. V hotelu FLORA se sešla více jak stovka žen, které jsou zastoupeny ve vedení obcí. Po úvodních slovech hejtmana a jeho náměstků byl do programu zařazen krátký seminář o komunikaci s názornými ukázkami. K příjemné atmosféře přiispěla i moderátorská dvojice Eva Jurinová a Zbyněk Merunka.

Děti babičkám

Děti babičkám
U příležitosti svátku matek byl uspořádán ve spolupráci se ZŠ a MŠ v Pavlovicích u Přerova dne 5. května kulturní program pro naše babičky. Po shlédnutí vystoupení dětí z MŠ si naše "babičky" připomněly formou promítaných snímků své školní začátky v pavlovické škole, rozpoznávaly na nich své děti i vnoučata. Bylo to velmi pěkně strávené odpoledne za přítomnosti několika generací.

DUBEN

Vzhledem k rekonstrukci obecní knihovny byly prováděny v průběhu měsíce dubna práce na znovuobnovení činnosti knihovny.

BŘEZEN

Čisté jaro v Pavlovicích

Čisté jaro v Pavlovicích
Obec Pavlovice u Přerova spolu s Centrem pro rodinu, SDH, TJ Sokol, Rybářským spolkem Duhová šupina a také několika občanů se zúčastnilo úklidu obce, zejména jejího centra, tj. kolem kostela, pomníku padlých, kulturmího domu, hřbitova, hřiště a prodejny Jednoty. Brigády se zúčastnilo cca 50 dospělých včetně dětí. Všichni zúčastnění se nakonec mohli zakousnout do lahodné klobásky z udírny, které připravili místní hasiči. Děkujeme všem, kteří se zasloužili o úklid odpadků a dalších nečistot v areálu obce.

Velikonoční výstava

Velikonoční výstava
V prostorách kulturního domu proběhla ve dnech 20. - 21.3. v době od 14.00 do 17.00 hodin Velikonoční výstava suchých vazeb s velikonoční a jarní tématikou. Součástí byla i tvořivá velikonoční dílna pro děti.

Týden čtení

Týden čtení
V rámci měsíce března - měsíce čtenářů byl zahájen dne 8. března Týden čtení besedou s představiteli obce. Starosta obce přivítal v nově rekonstruovaných prostorách všechny přítomné. Společně s pamětníkem Ing. B. Masařem je seznámili s historií naší obce. Na ně navázala místostarostka obce povídáním o zvycích v dávných dobách, jak je zaznamenali naši předchůdci v kronikách. A jaké by to bylo "čtení", kdyby se zde opravdu nečetlo. Připravila si humorný fejeton spisovatelky Petry Braunové o knihovnách a knihovnicích. Příjemné odpoledne bylo završeno předáním kytičky od starosty obce všem ženám a dívkám u příležitosti Mezinárodního dne žen.

ÚNOR

28.2. Dětské šibřinky

Dětské šibřinky
Jako každoročně, tak i letos patřila neděle po sousedském plese reji našich dětí, které se představily v kostýmech berušek, vodníků, princezen, čertíků a dalších pohádkových bytostí. Nechyběly soutěže pro děti, kulturní program v podobě tanečních vystoupení břišních tanečnic z Centra pro rodinu a mažoretek z Bystřice p. H. a samozřejmě bohatá tombola.

27.2. Sousedský ples

Sousedský ples
Dne 27.2.2010 proběhl v prostorách kulturního domu tradiční sousedský ples. Těší nás velmi vysoká návštěvnost, která svědčí o jeho oblibě jak místními občany, tak občany ze sousedních obcí.

Slavnostní otevření Babyboxu v Nemocnici v Přerově

Dne 9. února se místostarostka obce zúčastnila slavnostního setkání u příležitosti otevření Babyboxu v Nemocnici v Přerově. Také naše obec zaslala finanční příspěvek na tento babybox.

Divadelní představení

Dne 6. února vystoupil v našem kulturním domě divadelní soubor z Dřevohostic s divadelní fraškou Kouzlo domova.

Natáčení do rozhlasu Radia Olomouc

Ve středu 3. února probíhalo v obci natáčení do pořadu radia Olomouc s názvem "Dobré ráno z Pavlovic u Přerova". Vysílání se uskuteční dne 11. února od 5.00 hod. na stanici radia Olomouc.

Setkání zástupců spolků a sdružení

Ve středu dne 3. února se z podnětu obce konalo společné setkání zástupců spolků, sdružení, knihovny, ZŠ a MŠ v Pavlovicích za účelem vytvoření Kalendáře kulturních, sportovních a společenských akcí na rok 2010.

LEDEN

29. 1. 2010 Jednání v Prószkówe

Starosta obce se s dalšími zástupci MAS Záhoří Bečva zúčastnil pracovního setkání v polském Prószkówe, kde byly řešeny konkrétní otázky další spolupráce obou regionů.

Vánoční koncert v rámci akce Vánoční moravsko-slezské koledování

Vánoční koncert v rámci akce Vánoční moravsko-slezské koledování
V neděli dne 10. ledna 2010 se zástupci MAS Záhoří Bečva včetně zástupců naší obce zúčastnili spolu s Moravskou Veselkou vánočního koncertu v Polsku v rámci společné akce Vánoční moravsko-slezské koledování.