5. 2. Dobromila

Zítra: Vanda
Drobečková navigace

Obec > Události obce > Události - akce roku 2011

Události - akce roku 2011

PROSINEC

Silvestrovský výkop

SILVESTROVSKY VYKOP.JPG
Dvacítka nadšených sportovců - malých, ale i těch větších fotbalistů nastoupila k poslednímu sportovnímu výkonu v roce. Tak jako každoročně se sešli příznivci tohoto sportu, aby je v jejich výkonech podpořili a připravili pro ně něco na zahřátí.

Kouzelné Vánoce při vánočních koledách

Kouzelné vánoce
V rámci projektu Obec přátelská rodině "Tak my tady žijem..." jsme mohli dne 28.12.2011 uspořádat tradiční vánoční koncert s Moravskou Veselkou a navodit skutečně kouzelné Vánoce při vánočních koledách. V průvodním slově Mgr. Pavla Železného jsme si připomněli tradici slavení vánočních svátků, různých zvyků a všechno, co k těmto nejkrásnějším svátkům v roce patří.

Štědrý den - Setkání u vánočního stromu

štědrý den
Tak jako každoročně, tak i o letošním Štědrém dnu jsme se setkali u našeho vánočního stromu, abychom si společně zazpívali koledy a popřáli si spokojené vánoční svátky.

LISTOPAD

1. adventní víkend - Vánoční koncert a Předvánoční jarmark

vánoční akce
Letos už pátým rokem Adventní varhanní koncert v kostele Sv. Jiljí zahájil adventní dobu v Pavlovicích u Přerova. Připravil ho a většinu skladeb i odehrál náš mladý varhaník Stanislav Smoček. Zazněly skladby J.S.Bacha, G.F.Händela, C.M.von Webera a dalších autorů. Kromě už zmíněného organizátora nám zahráli další mladí umělci z brněnské konservatoře – Petra Andrlová, Klára Přecechtělová a Vít Kubíček. Děkujeme za krásný kulturní zážitek.

advent
Od pátku do neděle, vždy odpoledne, jsme se mohli přijít podívat do kulturního domu na předvánoční jarmark. Sotva jsme vstoupili do sálu, uchvátil nás pohled na nazdobený obrovský vánoční strom, který vévodil celému prostoru. Kolem něj byli stoly např. s vínem, čaji, bylinkami, medem, adventními dekoracemi a spoustou dalších vánočních dárečků. Prostory nádherně provoněl svařák, teplý čaj, bramborák nebo medové perníčky. Děkujeme všem, kteří se zasloužili o navodění krásné předvánoční atmosféry.

advent
Akce se uskutečnila za pomoci finančních prostředků projektu Obec přátelská rodině.

ŘÍJEN

20.10.2011 Setkání se seniory

setkání se seniory
Na tradiční setkání s našimi seniory se vždycky moc těšíme. I to letošní proběhlo v prátelské a družné atmosféře, ve které nechyběl především humor a krásné písničky Záhorské kapely. Je pro nás ctí setkat se s lidmi, kteří se s námi chtějí podělit o své životní zkušenosti a moudra. Zástupci obce nastínili přítomným chystané záměry a plány do budoucna a také aktivity, na které byli pozváni. Došlo i na úsměvné příběhy seniorů a čtení z kroniky obce. Někteří odvážlivci se zapojili i do tanečků, jiným stačilo prozpěvovat si známé písničky. Příjemně trávený čas rychle ubíhal, tak jsme si navzájem slíbili, že se ještě do konce roku setkáme společně na několika akcích a spokojeně se ubírali do svých domovů.

1.-2.10. Podzimní výstava suchých vazeb a dekorací

výstava
V obecní knihovně mohli návštěvníci spatřit překrásné dekorace suchých vazeb, které bylo možno si i zakoupit. Poděkování patří pořadatelům také za to, že pravidelně z této akce je část výtěžku věnována na hračky pro mateřskou školu.

1.10. Mezinárodní den seniorů

mezinárodní den seniorů
Naše obec slavila Svátek seniorů. Na veřejných místech byly vyvěšeny plakáty s informací o Mezinárodním dnu seniorů. Návštěvníci podzimní výstavy suchých vazeb a dekorací z řad seniorů obdrželi k svému svátku malý dárek a skleničku burčáku. V obecní knihovně probíhalo pro seniory úsměvné čtení a povídání. Prožili jsme příjemné chvilky, zasmáli se a především pobavili. Pro naše starší spoluobčany chystáme dne 20. října tradiční setkání se zastupiteli, dále v měsíci listopadu zájezd do zámku v Napajedlích, návštěvu představení v Městském domě v Přerově a v období adventu několik koncertů a výstav.

ZÁŘÍ

10.9.2011-11.9.2011 Noc s Dudkem

noc s dudkem
Tato akce, pořádaná naší knihovnou, se již stala tradicí. V letošním roce jsme ji pořádali v rámci projektu Obec přátelská rodině "Tak my tady žijem.." Aktivita má v naší obci velký ohlas a navštěvují ji celé rodiny - v předvečer jsou aktivity pro menší děti a jejich rodiče, Noc s Dudkem prožívají jen ti nejodvážnější. Na akci jsou pravidelnými návštěvníky také zástupci obce. Dále viz. obecní knihovna.

10.9.2011 Cyklistický desetiboj

cyklistický desetiboj
Čtyři desítky malých sportovců s vozítky všeho druhu se sešly na tradičním cyklistickém desetiboji. Po zdolání náročných překážek čekala na každého soutěžícího sladká odměna. Na slavnostním vyhodnocení byl všem dětem za účast v desetiboji předán diplom a dárek. Následovalo pohoštění ve formě špekáčku z udírny a limonády. Odpoledne zpestřily svým hudebním vystoupením děvčata z Oseka nad Bečvou.

Hodové slavnosti

hodové slavnosti
Naše obec nabídla návštěvníkům bohatý kulturní program v době hodů od pátku 2. do neděle 4.9.2011. Akce probíhala v rámci projektu Obec přátelská rodině "Tak my tady žijeme..".

Hody 2011 - program[1].doc

ČERVENEC

5.7. Hody v Prusínkách

hody
Kaplička v Prusínkách zasvěcená sv. Cyrilu a Metoději byla místem hodové mše svaté, kterou sloužil za občany Prusínek a Pavlovic P. Artur Górka. Nejen místní, ale i občané sousedních obcí se mohli občerstvit a ochutnat specialitu z udírny při poslechu koncertu Moravské Veselky.

ČERVEN

Hudební Pavlovice Václava Drábka

hudební Pavlovice
Hudební Pavlovice Václava Drábka 2011 se letos konaly v sobotu 11.6.2011. Jako posledních několik ročníků se setkání mládežnických souborů neslo v přátelském-mezinárodním duchu a i letošek nebyl výjimkou. V rámci projektu „Moravsko-slezské přátelství přes humna 2011“ zde letos vystoupili žáčci spřátelené školy v polských Boguszycích.

hudební Pavlovice
Ale hlavně se 22. ročník nesl v pohodové atmosféře. Na začátek setkání zazněla „hymna setkání“, jež pro toto setkání složil v minulém roce pan Antonín Pernička a nahrála Moravská Veselka. Pak už se o začátek postarala Holóbkova mozeka z Protivínova s bodrým kurzem hanáčtiny, na tuto navázala od minulého roku tradice prezentovat pavlovskou hudební mládež – jak vyrůstá, zlepšuje se a příslibem vytvoření nějakého hudebního seskupení.

hudební Pavlovice
Další v pořadí se představila Záhorská cimbálová muzika s typickým záhorským folklórem a vlastními skladbami ze Záhoří. Následně děti z Boguszyc představili svůj typický folklór a národní polské písně. S hanáckým nádechem zde vystoupila i dechová hudba Vřesovanka z Vřesovic u Prostějova a hlavní blok, jako již tradičně, zakončila spolupořádající Moravská Veselka ze Sušic u Přerova.

hudební Pavlovice
Nutno poznamenat, že za hojné divácké účasti (kolem 400posluchačů), si přišlo na své a v rodinné atmosféře se bavili i na taneční zábavě, kterou letos jako bombónek obstarala dechová hudba Stříbrňanka. Nakonec musíme také poděkovat skvělému moderátorovi Karlu Hegnerovi, pořadatelům, celému realizačnímu týmu obce a učitelkám ZŠ Pavlovice u Přerova. Fotografie a video ze setkání najdete na webových stránkách www.hudebnipavlovice.ic.cz

Moravsko-slezské přátelství přes humna

Moravsko-slezské přátelství přes humna
MORAVSKO – SLEZSKÉ PŘÁTELSTVÍ PŘES HUMNA 2011

V pátek 10. června přijely do Pavlovic děti se svými učiteli z polské školy Jana Pawla II. v Boguszycach. Akce měla název Učíme se česky v Česku a šlo o první část projektu Moravsko – slezské přátelství přes humna.
V září přijedou Poláci na návštěvu našich hodových oslav a zábavu spojí se sportem. Setkání má název Sportujeme a bavíme se v Česku.
V poslední části projektu Učíme se polsky v Polsku se vydají naši školáci do Polska.
Návštěvníky jsme uvítali v budově 1. stupně naší školy a promítli jim film o České republice a dokument o obci Pavlovice. Následovala procházka po zámeckém parku a první seznamování.

Moravsko-slezské přátelství přes humna
Dorozumívání nám usnadnil rychlokurz polštiny pod vedením paní učitelky Pechálové. Po obědě skupinka starších žáků se svými učitelkami, panem farářem a varhaníkem ukázala polské návštěvě kostel a některé zajímavosti obce.
V knihovně se hrála česko – polská pohádka O veliké řepě a všichni mohli ochutnat moravské koláče a proslulý čaj paní knihovnice. Na večer byl připraven kulturní program. V první části zatancovaly malé tanečnice z kroužku paní učitelky Zábranské a po nich předvedly své rytmické vystoupení dívky z Taneční školy Renáty Šnáblové z Přerova.
Pak jsme se s polskými i českými dětmi vydali na Centrum pro rodinu Ráj, kde nám pan Školoud připravil ohýnek na opékání buřtíků.
Posezení u ohně jsme doplnili hrami a sportováním a vrátili jsme se k druhé části kulturního programu.

Moravsko-slezské přátelství přes humna
K poslechu, tanci a pro radost nám hrála skupina Ront. Hudba přilákala i diváky z okolí a všichni jsme měli z koncertu úžasný zážitek. Odvážlivci si mohli zkusit hudební sólo, ostatní si zazpívali s doprovodem muzikantů.Bylo postaráno i o báječné občerstvení, protože šikovná starší děvčata, maminky a babičky napekly nejrůznější dobroty.
Až se setmělo, nešli jsme domů, ale spali jsme ve škole. Třídy posloužily jako pokojíčky, místo peřinek jsme se zavrtali do spacáků. Úplně nové karimatky pro naše hosty zajistila paní učitelka Šurmáneková.
Mladší děti se uložily ke spánku o něco dříve, starší ještě sledovaly poutavý a trochu strašidelný příběh. Místo rodičů děti uspávaly paní učitelky z 1. stupně a paní vychovatelka.

Moravsko-slezské přátelství přes humna
Ráno se některé děti vrátily ke svým rodičům a starší žáci se vydali s polskými návštěvníky na hrad Helfštýn. Pro cizince byl monumentální hrad velmi lákavou atrakcí.
Celou náplň pobytu završila účast na Hudebních Pavlovicích, kde pod vedením pana učitele Zábranského vystoupili žáci pavlovické školy. Následovalo taneční vystoupení našich hostů v krásných krojích a bylo velmi pěkné.
Večer jsme zamávali polskému autobusu a už se můžeme těšit na září, kdy se opět setkáme.

3.6. Slavnostní vítání nových občánků

vítání nových občánků
V zasedací místnosti obecního úřadu proběhlo slavnostní odpoledne s uvítáním nových občánků do života obce.

2.6. Návštěva dětí v Dětském domově v Lipníku n. B.

Návštěva dětí v Dětském domově v Lipníku
Opět jsme se vypravili za našimi přáteli do dětského domova u příležitosti jejich svátku a přivezli drobné dárky. Seznámili jsme se s novými dětmi, které jsme ještě neznali a všechny pozvali k nám do Pavlovic na naše červnové akce - den dětí a hudební slavnosti. Četli jsme si pohádky, říkadla a luštili hádanky. Nejmladší děti nám dokonce zazpívaly písničky, které se nedávno naučily. Bylo to moc milé odpoledne, na které budeme rádi vzpomínat.

KVĚTEN

12.5. v 15.00 hodin v zasedací místnosti OÚ - Děti babičkám

Děti babičkám
Babičkám k jejich svátku jsme připravili na obecním úřadě malé pohoštění a krátký kulturní program. Na závěr jsme se všichni společně vydali do Centra pro rodinu Ráj, kde probíhal Den otevřených dveří. Slavnostě byl otevřen zrekonstruovaný prostor z projektu ROP "Stodola - místo, kde to žije...".

10.5. Výlet pro seniory do arboreta Horizont Bystrovany u Olomouce

Výlet pro seniory
Pro naše starší spoluobčany jsme uspořádali výlet do arboreta Horizont v Bystrovanech u Olomouce. Za krásného počasí jsme třemi zaplněnými auty dorazili na místo. Následovala krátká prohlídka arboreta, kde jsme obdivovali vzácné keře a stromy, na některých z nich byly bohužel zaznamenány stopy posledních dubnových mrazíků. Prošli jsme i prodejní centrum rostlin a dalšího spotřebního zboží, kde si někteří zakoupili kytičku nebo něco na památku. Před slunečními paprsky jsme se nakonec všichni uchýlili pod slunečníky, kde jsme ochutnávali pamlsky a občerstvili se chlazenými nápoji. Protože se účastníkům výlet líbil, domluvili jsme se na uskutečnění další podobné akce v podzimních měsících.

DUBEN

15.-16. 4. Čisté jaro v Pavlovicích

Čisté jaro
V rámci každoroční brigády Čisté jaro v Pavlovicích se opět do prací zapojili jak zastupitelé, zástupci spolků a sdružení v obci, tak i samotní občané různého věku. Děkujeme všem, kteří se zasloužili o pěkné a příjemné prostředí v naší obci.

9.-10.4.2011 Velikonoční výstava v knihovně

Velikonoční výstava
Překrásné výrobky mohli zhlédnout návštěvníci velikonoční výstavy, která nabízela také k prodeji různé dekorace spojené s Velikonocemi a příchodem jara. Jako tradičně nechyběla tvořivá dílna v obecní knihovně.

BŘEZEN

12.3.2011 Ples MR Záhoří - Helfštýn

Ples MR Záhoří - Helfštýn
Veselí, radost a tanec až do rána nabízel již v pořadí 4. ples, konaný MR Záhoří- Helfštýn. Jde o tradičně vydařenou akci, na které se společně baví obyvatelé všech 15 obcí mikroregionu.

6.3.2011 MASOPUST v naší obci

Tradiční karnevalové veselí u příležitosti masopustu se uskutečnilo v naší obci v neděli 6. března. Za doprovodu příjemné muziky směřoval medvěd se svou družinou, ve které nechyběl ženich s nevěstou, smrtka, kominík, bába s děckem, klaun, řezník, doktor a další postavy do ulic Pavlovic. Tancovalo se s "hospodyňkami a hospodáři" domů, okusily různé napečené a masové dobroty a veselilo se. Masopustní průvod nezapomněl na návštěvu babiček a dědečků v domově důchodců a jejich rozzářené pohledy pověděly, že udělal dobře! Děkujeme všem, kteří se průvodu zúčastnili, oblékli se do masek a pobavili tak celou vesnici. Svou účastí přispěli k udržení pěkné tradice v obci.

MASOPUST v naší obci

ÚNOR

27.2.2011 Dětské šibřinky

Dětské šibřinky
V neděli 27. února ožil kulturní dům v Pavlovicích rejem barevných masek.
Přišly malé děti se svými rodiči, aby si užily hry a tanec, ale i ty starší, aby se pobavily pohledem z balkónu.O program se postaraly učitelky z mateřské školy a z prvního stupně základní školy. Připravily soutěže, taneční hry a různá vystoupení v převlečení za Sněhurku a sedm trpaslíků. Jako hosté vystoupila taneční country skupina z Tučína pod vedením paní Klvaňové. K tanci hrála skupina Big mžik.
O tom, jak se všichni bavili a co se jim líbilo vypovídá anketa trpasličích novin. Dotazovaní odpovídali na otázku: „Co se ti na šibřinkách nejvíce líbí?“

Dětské šibřinky
Vendulka a Kristýnka:
„Líbí se nám hudba a tancování. Těšíme se na tombolu.“
Patrik:
„Masky jsou super. Všechny!“
Martin:
„Soutěže, tombola.“
Kristýnka s Anežkou:
„Nejlepší jsou soutěže.“
Eliška a Terezka:
„Líbí se nám tanec a soutěže. Masky jsou všechny krásný.“
Kačenka:
„Je to tady dobrý. Nejvíc se mi líbí Sněhurka.“
Malý vnouček říká při odchodu babičce:
„Mně se líbí Sněhurka. Já bych si ji chtěl vzít domů.“
Babička:
„Tatínkovi by se to líbilo, ale maminka by to nedovolila.“

26.2.2011 Sousedský ples

Sousedský ples
V naší obci se uskutečnil tradiční - již 19. sousedský ples. I tentokrát nás potěšila vysoká návštěvnost.

LEDEN

22.1.2011 - Divadelní představení ochotnického souboru z Dřevohostic s názvem Manželské etudy

Divadelní představení ochotnického souboru z Dřevohostic