Drobečková navigace

Úvod > Služby > Svoz odpadu

Svoz odpadu v roce 2024

Obecní úřad oznamuje občanům, že se v roce 2024 se budou platit poplatky  za komunální odpad, psy a stočné se budou vybírat od 2. dubna do 31. května 2024. Uhradit poplatky lze v kanceláři obecního úřadu v hotovosti nebo bezhotovostně na účet obce.

 

Přihlášení do systému evidence odpadu občanů ZDE :

Evidence odpadů občanů Pavlovic u Přerova

MESOH manuál

Stanoviště sběrných nádob:

 • Biologické odpady - celoročně lze předávat do velkoobjemových kontejnerů (u Králového, Okružní, Prusínky u ČOV)
 • Papír - modrá nádoba (u hřbitova)
 • Plasty včetně PET lahví - žlutá nádoba (u hřbitova)
 • Nápojové kartony - žlutá nádoba (společně s plasty)
 • Sklo - bílá / zelená nádoba (u Králového, za jednotou COOP, Prusínky náves)
 • Kovy - šedočerná nádoba (u hřbitova)
 • Nebezpečné odpady - svoz zajišťován dvakrát ročně a odebírán na předem vyhlášených místech (parkoviště u hřbitova, na Okružní, Prusínky náves a u Králového)
 • Objemný odpad - svoz je zajišťován jednou ročně a odebírán na předem vyhlášených místech (parkoviště u hřbitova, na Okružní, Prusínky náves a u Králového)
 • Jedlé oleje a tuky - černá nádoba s oranžovým víkem (u Králového, za jednotou COOP, Prusínky náves)
 • Oděvy a textil - žluté kontejnery (u hřbitova, Prusínky náves)
 • Elektrozařízení, baterie a akumulátory s ukončenou životností (sběrné nádoby umístěné na obecním dvoře, za OÚ Pavlovice u Přerova 102)

Harmonogram svozu komunálního odpadu, papírů a plastů od domu

Svozový den: směsný komunální odpad -  úterý - interval: 1x za 14 dní

                      separovaný odpad - papír, plast - středa- interval: 1 x za 14 dní

dotace.png

 

Ceník za zapojení Původce do obecního systému odpadového hospodářství pro rok 2024

Původce

Kritérium

Výše poplatku / měsíčně

Roční poplatek

Malý  do 4 000 litrů / rok

100,- Kč

1 200,- Kč
Velký  nad 4 000 litrů / rok 250,- Kč 3 000,- Kč

 

Papír v pytli 120 litrů nebo svázaný do balíku /svoz včetně recyklace.
Plast v pytli 120 litrů nebo volně ložený/svoz včetně recyklace.
Pytle dodány zdarma.

K uvedené ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

 

    
Změna svozu vyhrazena, v případě změny budete včas informováni.