Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů obce Pavlovice u Přerova

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Místní vyhlášky

OZV Obce Pavlovice u Přerova č. 42023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf 6.10.2023
OZV Obce Pavlovice u Přerova č. 22023, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.pdf 1.1.2024
Nařízení obce Pavlovice u Přerova, kterým se ruší OZV č. III1994 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.pdf 1.1.2024
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
Příloha č. 1
24.5.2023
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2023 20.4.2023
OZV 12021 o  místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2022
Řád veřejného pohřebiště 1.1.2020
OZV 22019 o místním poplatku ze psů 1.1.2020
Vzor smlouvy o nájmu hrobového místa 1.1.2020
OZV 12017

3.6.2017

 OZV obce Pavlovice u Přerova o místním poplatku ze psů č. 5/2023

 1. 1. 2024

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č. 6/2023

1. 1. 2024